Stanowisko wicemarszałka powierzono Tomaszowi Sobierajowi (PO), który wcześniej pełnił funkcję wiceprezydenta Koszalina.

Marszałka oraz pierwszego wicemarszałka radni województwa wybrali podczas poprzedniej sesji sejmiku. Olgierd Geblewicz (PO)został ponownie marszałkiem, podobnie jak Jarosław Rzepa (PSL) został po raz drugi wicemarszałkiem.

Wówczas także wybrano przewodniczącą tego gremium - funkcję tę ponownie pełni Teresa Kalina (PO).

Piątkowe obrady sejmik rozpoczął od uzupełnienia składu prezydium. Jednomyślną decyzją radnych wiceprzewodniczącymi sejmiku zostali: Kazimierz Drzazga (PiS), Jerzy Kotlęga (SLD) i Witold Ruciński (PSL).

Geblewicz przedstawił swych współpracowników i ich kompetencje. Jak zaznaczył, sam zajmie się zarządzaniem strategicznym i funduszami unijnymi, także współpracą z inwestorami. Wicemarszałek Rzepa będzie odpowiadał za gospodarkę, rozwój obszarów wiejskich oraz oświatę i sport. Infrastruktura i społeczeństwo informacyjne to ma być domena wicemarszałka Tomasza Sobieraja.

Członkini zarządu Anna Mieczkowska będzie nadzorować i koordynować działania z zakresu polityki zdrowotnej i społecznej oraz w dziedzinie kultury, zaś Robert Grzywacz przejmie w zarządzie województwa sprawy ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami.

PO zdobyła w zachodniopomorskim sejmiku najwięcej mandatów, bo 12; partia uzyskała 31,96 proc. głosów. PSL zdobyło siedem mandatów (20,57 proc. poparcia). Sześć mandatów przypadło PiS (19,29 proc); SLD zyskało 11,82 proc. poparcia i cztery mandaty. Jeden mandat zdobył Komitet Bezpartyjni z 9,84 proc. poparcia.

Cztery lata temu wybory do zachodniopomorskiego sejmiku wygrała PO. Miała wtedy 16 mandatów w 30-osobowym sejmiku. SLD miał sześciu, PiS - pięciu, a PSL - trzech radnych. Później jeden z radnych PiS odszedł do innego ugrupowania. (PAP)