W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną nawierzchnie alejek, ogrodzenie oraz elementy małej architektury. Stare oświetlenie zastąpi energooszczędne LED-owe. Przebudowany zostanie staw oraz fontanna w ogrodzie botanicznym.

Dodatkowo w ogrodzie rozebrany zostanie budynek gospodarczy oraz odnowiona tzw. "Skałka". Pojawią się nowe drzewostany, krzewy, kwiaty oraz trawniki - poinformował PAP kierownik biura prasowego piotrkowskiego magistratu Jarosław Bąkowicz.

Z informacji Urzędu Miasta wynika, że do przetargu na rewaloryzację parku stanęło 10 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka "Limba" z Warszawy. We wtorek podpisana zostanie umowa z wykonawcą.

Rewaloryzacja parku im. ks. J. Poniatowskiego kosztować będzie niemal 3 mln zł. Większość tej kwoty – 2,2 mln zł – to dofinansowanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; pozostała część pochodzić będzie z budżetu miasta.

Park im. ks. J. Poniatowskiego położony jest w południowej części miasta, w pobliżu jego centrum. Jego pow. to 6,3 ha. Park założony został na przełomie XIX i XX wieku, a oddany do użytku publicznego w 1916 roku. Park posiada cechy klasyfikujące go do geometrycznych ogrodów francuskich i włoskich.

Drzewostan parku jest zróżnicowany gatunkowo; rosną w nim m.in. lipy, kasztanowce, dęby i klony. Niektóre partie zamknięte są świerkowym żywopłotem. Po zachodniej stronie znajdują się fragmenty obsadzone głogiem, cisem, żywotnikiem oraz brzozami. Rosnące w parku graby zwyczajne tworzą szpalery, a na jego osi głównej znajduje się staw o kształcie prostokąta. (PAP)