Realizacja przedsięwzięcia o wartości ok. 20 mln zł będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Północno-zachodnia obwodnica Staszowa będzie liczyła 4,8 km długości. Przebieg trasy wytyczono głównie na terenach poza granicami miasta - połączy ona trzy drogi wojewódzkie: nr 765 (Osiek-Staszów-Chmielnik), nr 757 (Stopnica-Staszów) i nr 764 (Staszów-Raków-Kielce). 

"Staszów jest w specyficznej sytuacji, bo zbiegają się u nas, w centrum miasta trzy trasy wojewódzkie - cały ciężki ruch przechodzi przez rynek. Zbudowanie układu obwodnicowego, pozwoli przede wszystkim na wyprowadzenie ruchu ciężarówek z centrum, a to z kolei poprawi jakość życia mieszkańców" - podkreślił wicestarosta staszowski Tomasz Fąfara. 

Obwodnica swój początek będzie miała na rondzie w pobliżu obwodnicy południowej (istniejącej od końca lat 80. przy jednym z osiedli - PAP). Następnie pobiegnie niemal równolegle z torami kolejowymi i w pobliżu stacji PKP, przetnie się z drogą w stronę Stopnicy - tu również powstanie rondo. Kolejne dwa nowe skrzyżowania okrężne zostaną zbudowane na przecięciu obwodnicy z trasą w kierunku Chmielnika (przed Oględowem) i trasą do Kielc (za Radzikowem). Nieco wcześniej nowa droga przetnie także rzekę Czarną - zaprojektowano tu wybudowanie nowoczesnego mostu. 

Obwodnica będzie drogą jednojezdniową, o dwóch pasmach ruchu. Trasie towarzyszyć będzie niezbędna infrastruktura: system odwodnień, oświetlenie w newralgicznych punktach, ogrodzenia z metalowej siatki utrudniające zwierzętom wtargnięcie na drogę, przepusty pod jezdnią dla zwierząt i ekrany akustyczne w miejscach, gdzie ruch kołowy mógłby być uciążliwy dla mieszkańców. 

Obok obwodnicy powstaną także drogi techniczne, które umożliwią m.in. dojazd do pól i posesji, zostaną wybudowane ścieżki rowerowe oraz chodniki. W ramach inwestycji zostanie zbudowane również miejsce postojowe, na którym zaparkować będzie mogło 15 ciężarówek i ok. 20 samochodów osobowych. 

Inwestycja jest realizowana w systemie "zaprojektuj i zbuduj". Wykonawcą - zarówno prac projektowych jak i budowlanych - jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Fart" z Kielc. Budowa ma potrwać do końca października 2018 r. 

Wicestarosta Fąfara dodał, że powiat na mocy porozumienia z inwestorem, czyli Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, przygotowuje projekt budowlany, dotyczący dalszej części obwodnicy. To 1,5-kilometrowy odcinek, który połączy trasę wylotową na Kielce, z drogą w kierunku Opatowa. "Liczmy na to, że i ten fragment wejdzie jeszcze w fazę realizacji" - zaznaczył Fąfara. 

Samorządowiec dodał, że jest też gotowa koncepcja przebiegu i decyzja środowiskowa dotycząca wschodniej obwodnicy Staszowa - w stronę Osieka. Zastrzegł, że obecnie nie ma zapewnionego finasowania tej części przedsięwzięcia. (PAP)