PKW rejestruje komitety partii politycznych i koalicji partii politycznych. Także komitet wyborczy organizacji oraz komitet wyborczy wyborców zawiadamia PKW o swoim utworzeniu w przypadku, gdy zamierza zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie. Takich komitetów Komisja zarejestrowała dotąd 30.

Są to komitety: PO, PiS, PSL, SLD Lewica Razem, Twojego Ruchu, Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro, Polski Razem Jarosława Gowina, Nowej Prawicy JKM, Związku Słowiańskiego, Oburzonych, Samoobrony, Demokracji Bezpośredniej, Ruchu Autonomii Śląska, Wspólnota Patriotyzm Solidarność, Prawicy Rzeczypospolitej, komitetu wyborczego "Nowa Polska", Partii Zieloni, Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP, Polski Patriotycznej, Stronnictwa Demokratycznego, Narodowego Odrodzenia Polski, Partii Demokratycznej - demokraci.pl, komitetu wyborczego Rycerze Maryi, Porozumienia Obywatelskiego Wolność, Samoobrony Odrodzenie, Ruchu Narodowego, Partii Libertariańskiej, Ligi Polskich Rodzin, Organizacji Narodu Polskiego-Liga Polska, Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe.


Zawiadomienia złożyły również komitety: Porozumienie Ryszarda Kalisza, Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii, Komitet Wyborczy Związku Sybiraków - jednak PKW wezwała te komitety do usunięcia wad z zawiadomień. Zgodnie z Kodeksem wyborczym właściwy organ wyborczy w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia postanawia o jego przyjęciu lub wzywa pełnomocnika wyborczego do usunięcia wady. Na usunięcie wady z zawiadomienia pełnomocnik wyborczy ma pięć dni. Jeśli wada nie zostanie usunięta w terminie, właściwy organ wyborczy odmawia przyjęcia zawiadomienia. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do właściwego organu.

W przypadku, gdy komitet organizacji lub komitet wyborców zamierza zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, o swoim utworzeniu zawiadamia właściwego komisarza wyborczego.

Na zgłoszenie list kandydatów na radnych jest czas do 7 października; kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 17 października.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. (PAP)