WSA zaznaczył, że pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum zabrakło wymaganej liczby podpisów. Aby je zorganizować, potrzebnych było 134 tys. podpisów (10 proc. uprawnionych do głosowania warszawiaków).

WSA uznał też, że komisja ds. referendum, która w Radzie Warszawy liczyła głosy i badała ich ważność, nie miała obowiązku - jak twierdziło PiS w skardze do sądu - zwracania wniosku ws. referendum radnym z prośbą o uzupełnienie. Jak uzasadniał sąd, minął termin przewidziany prawem na złożenie takiego wniosku.

Według WSA także pytania proponowanego referendum nie były jasne, gdyż pytano o sprzedaż SPEC, podczas gdy nie była to sprzedaż bezpośrednia, lecz sprzedaż akcji. Poza tym uchwały, w sprawach w których miało zostać przeprowadzone referendum, zostały podjęte wcześniej, więc jego celem byłaby ewentualna zmiana obowiązującej uchwały.

Wyrok nie jest prawomocny.

PiS podkreślało w skardze do WSA, że wniosek ws. referendum został poparty podpisami ponad 151 tys. uprawnionych do głosowania mieszkańców Warszawy. W ocenie komisji - ważnych było 105 tys. 214 głosów; nieważnych - ponad 39 tys. Komisja stwierdziła m.in., że ponad 17 tys. osób podpisanych pod wnioskiem nie figuruje w rejestrze wyborców, podpisy 9 tys. osób się powtarzają, w ponad 6 tys. przypadków dane osób podpisanych są niekompletne, w ponad 5 tys. podpisów brakuje numeru PESEL lub jest on błędny.

Referendum, o przeprowadzenie którego na początku sierpnia wnioskowało PiS, miało dotyczyć prywatyzacji SPEC, podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej, podwyżek cen za wodę i za odprowadzanie ścieków, a także opłat za żłobki.

SPEC to wiodący dostawca ciepła w Polsce, zarządzający największym w Unii Europejskiej i jednym z największych na świecie systemem ciepłowniczym (o długości 1700 km). Spółka zaspokaja ok. 80 proc. potrzeb cieplnych miasta, ogrzewa ponad 19 tys. obiektów. W październiku br. władze stolicy podpisały finalną umowę sprzedaży SPEC na rzecz francusko-australijskiej firmy Dalkia.

Nowe ceny biletów komunikacji, które wzrosły od sierpnia, mają obowiązywać do końca 2012 r.; później warszawiaków czekają kolejne podwyżki - w 2013 i 2014 roku. Zmiany w opłatach za żłobki związane są z wejściem na początku kwietnia w życie tzw. ustawy żłobkowej. (PAP)

 

edom/ abr/ gma/