Dutkiewicz podkreślił, że wrocławski magistrat funkcjonuje zgodnie z zasadami poszanowania polityki równościowej. „Warto podkreślić jednak taki sposób myślenia dokonując gestu o charakterze symbolicznym i faktycznym” – powiedział prezydent Wrocławia w poniedziałek na konferencji prasowej.

Karta Różnorodności jest koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To organizacja, której misją jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu.

Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreśliła, że podpisanie karty w przypadku takiej instytucji jak urząd miasta ma szczególne znaczenie. „Tu deklaracja opowiedzenia się po stronie odpowiednich wartości jest upubliczniana” – zaznaczyła dyrektor.

Z kolei sekretarz miasta podkreślił, że wrocławski magistra od dawna kieruje się poszanowaniem praw mniejszości, czego dowodem jest zapis w regulaminie tego urzędu o równym traktowaniu bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, wyznanie czy orientację seksualną. „Dzisiejsze podpisanie Karty Różnorodności jest więc przypieczętowaniem reguł, które obowiązują u nas od lat” – zaznaczył Patalas.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest organizacją, która od 17 lat stara się promować w Polsce odpowiedzialny biznes, a od pięciu lat także kwestie budowania otwartych na różnorodność miejsc pracy. Polska była pierwszym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej, a ósmym w Europie, w którym wprowadzona została Karta Różnorodności.

Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez pracodawcę, który zobowiązuje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Wyraża też gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych w te działania.(PAP)

autor: Agata Tomczyńska, Piotr Doczekalski

ato/ pdo/ mok/