Podpisanie porozumienia było jednym z wydarzeń trwającego w stolicy tego ponad 90-milionowego indyjskiego regionu Bengalskiego Globalnego Szczytu Biznesowego (Bengal Global Business Summit 2018), w którym bierze udział także polska delegacja, kierowana przez wiceministrów: spraw zagranicznych Marka Magierowskiego i energii Grzegorza Tobiszowskiego.

W imieniu śląskiego samorządu porozumienie, które ma obowiązywać przez najbliższe pięć lat, podpisała członkini zarządu województwa Małgorzata Ochęduszko-Ludwik. Bengal zachodni reprezentowała regionalna premier Mamata Banerjee.

Zgodnie z porozumieniem, kontakty pomiędzy regionami mają skupiać się na współpracy w energetyce, motoryzacji, górnictwie, przemyśle maszynowym, technologiach informacyjnych i innowacyjnych oraz przetwórstwie spożywczym. Mowa także o współpracy małych i średnich przedsiębiorstw oraz współdziałaniu w sferze naukowo-technicznej.

Wiceminister Tobiszowski ocenił – jak podało na Twitterze Ministerstwo Energii – że porozumienie o współpracy obu regionów stwarza biznesowe szanse dla polskich firm i przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na nowe, perspektywiczne rynki.

„Śląsk ma duży potencjał do rozwijania współpracy gospodarczej ze sprawdzonymi partnerami zza granicy. Podpisanie listów intencyjnych o współpracy tego regionu z Bengalem Zachodnim to krok w dobrym kierunku” – mówił wiceminister, zapewniając, że resort energii konsekwentnie modernizuje sektor górniczy na Śląsku i wspiera inicjatywy gospodarcze służące wzmocnieniu i rozwojowi regionu.

„Śląsk to jeden z najważniejszych regionów przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej, przed którym stają perspektywy rozwoju m.in., jeśli chodzi o innowacyjne technologie, naukę czy szkolnictwo wyższe i zawodowe” – przekonywał indyjskich partnerów Tobiszowski.

Według wiceministra wybór Polski na państwo partnerskie Bengal Global Business Summit 2018 to dowód, że Polska i polscy przedsiębiorcy są atrakcyjnymi partnerami dla zagranicznych firm. „Wierzymy, że podstawą dobrych relacji gospodarczych jest dialog. Jestem przekonany, że nasza obecna wizyta – tak jak i poprzednia w listopadzie – kładą fundamenty pod stałą i aktywną współpracę naszych krajów i przedsiębiorców” – powiedział Tobiszowski.

Polska delegacja wzięła udział w sesjach plenarnych indyjskiego forum gospodarczego, a także w poświęconej Polsce sesji "Business Opportunities with Poland". Odbyły się również spotkania z premier Bengalu Zachodniego Mamatą Banerjee oraz ministrem finansów, handlu i przemysłu tego regionu Amitem Mitrą i ministrem energii Sovandebem Chattopayadhyay’em.

Tematem rozmów z przedstawicielami czwartego pod względem liczby mieszkańców indyjskiego regionu były m.in. możliwości współpracy regionalnej w sektorze energetycznym. Tobiszowski – jak podał na Twitterze resort energii – wskazał m.in., iż sektor energii należy do kluczowych elementów polskiej gospodarki. „Chcemy, żeby przekładało się to na biznesowe szanse dla naszych przedsiębiorców” – mówił.

Porozumienie o współpracy woj. śląskiego i Bengalu Zachodniego to efekt udziału przedstawicieli śląskiego samorządu w ubiegłorocznym Bengalskim Globalnym Szczycie Biznesowym w Kalkucie. Obserwując zainteresowanie środowisk biznesowych z obu regionów, zdecydowano – za zgodą resortu spraw zagranicznych - o sformalizowaniu kontaktów w postaci porozumienia, zmierzającego do pogłębiania partnerskich relacji.

W ramach współpracy przewidziano m.in. inicjowanie i wspieranie różnorakich przedsięwzięć, wymianę specjalistów, szkolenia, udział w targach branżowych, wystawach, misjach gospodarczych i imprezach promocyjnych, a także np. organizację dwutygodniowych staży dla studentów, inżynierów i absolwentów z Bengalu Zachodniego i Woj. Śląskiego z zakresu energetyki, ochrony środowiska czy górnictwa.

Kolejnym polem współpracy – jak napisano w porozumieniu – mają być programy badawcze, wspólne warsztaty i konferencje naukowe, a także wymiana informacji naukowej i technicznej, wymiana naukowców i specjalistów. Regiony mają promować się wzajemnie poprzez turystykę biznesową i prezentację dokonań w dziedzinie gospodarki i innowacji. Współpracę mają podjąć też Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Kalkucie.

Stan Bengal Zachodni jest czwartą najważniejszą gospodarką regionalną Indii, notującą jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych. Dla regionu liczącego ok. 91 mln ludności ważne jest hutnictwo żelaza, silnie rozwinięty przemysł maszynowy, włókienniczy (juta, bawełna) i chemiczny, a ponadto elektrotechniczny, transportowy i spożywczy. To ważny ośrodek wydobycia węgla kamiennego - w zagłębiu Ranigańdź eksploatacja wynosi trzecią część krajowej produkcji tego surowca.

Bengal Zachodni to także główny region w Indiach pod względem uprawy ryżu, juty, pszenicy, herbaty, roślin strączkowych i oleistych, trzciny cukrowej, warzyw i owoców (mango, banany) oraz hodowli bydła, bawołów i owiec. Wartość bengalskiego eksportu sięga 8 mld USD rocznie. Region zajmuje drugie miejsce w Indiach pod względem liczby małych i średnich firm - jest ich tam ok. 3,7 mln, a zatrudniają ok. 8,6 mln osób, wypracowując 19 proc. PKB. (PAP)