Wpisują się one m.in. w plany uruchomienia – we współpracy z pobliskim Rybnikiem – dodatkowych pociągów łączących te miasta. Samorządom chodzi m.in. o zachęcenie mieszkańców do korzystania z transportu publicznego i odkorkowanie lokalnych dróg. Sprzyja temu wyremontowana w ostatnich latach linia kolejowa nr 158 Rybnik – Wodzisław Śląski – Chałupki.

W poprzednich latach samorząd Wodzisławia zdecydował, aby wraz z remontem linii nie budować przystanku kolejowego w rejonie istniejącego w tym mieście dworca autobusowego. W 2015 r. samorząd kupił od PKP miejscowy dworzec kolejowy. Zgodnie z realizowanymi obecnie zamierzeniami obiekt ten zostanie wyremontowany, a obok powstanie centrum przesiadkowe.

Wiosną tego roku miasto wyłoniło projektanta przebudowy i rozbudowy dworca, na początku sierpnia – otworzyło pięć ofert potencjalnych wykonawców. Przewidziane do marca 2019 r. prace zakładają zachowanie starej konstrukcji obiektu i zabiegi konserwatorskie (m.in. przywrócony zostanie naturalny kolor ceglanych murów). Docelowo dworzec z zewnątrz ma być podświetlony.

Do dotychczasowego budynku dostawiona ma zostać zewnętrzną klatka schodowa z windą; powstać ma też dodatkowa galeria, połączona z pierwszym piętrem dworca. Wewnątrz na parterze mają mieścić się m.in.: poczekalnia, strefa kas, skrzynki bagażowe, toalety, gastronomia i salonik prasowy; na piętrze - cztery sale przeznaczone na spotkania np. organizacji pozarządowych.

Przy dworcu utworzone ma zostać centrum przesiadkowe z okoliczną infrastrukturą drogową; miasto mają też przeciąć nowe drogi rowerowe. Przetarg na wykonawcę obu tych części inwestycji magistrat prowadzi od końcówki lipca; ostatnio przedłużając termin składania ofert – do 20 sierpnia br. Część przydworcowa ma być gotowa do wiosny 2019 r., część pozostałej infrastruktury – jesienią 2018 r.

Projektowana też już inwestycja związana z centrum przesiadkowym ma objąć m.in.: wjazd od ronda Karviny i utworzenie na części przylegającego skweru pętli i peronów dla autobusów oraz parkingu typu park&ride na 40 miejsc, budowę miejsca do bezpiecznego przechowania rowerów, wypożyczalni rowerów oraz parkingu dla osób niepełnosprawnych.

W ramach tego samego przetargu planowane jest też wyodrębnienie nowych ścieżek rowerowych wzdłuż obiegającej tzw. Nowe Miasto ul. 26 Marca oraz szerokiego ciągu pieszo-rowerowego od ul. Pośpiecha do Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza". Nowe trasy mają zostać włączone do obecnych dróg rowerowych.

Na przedsięwzięcia związane z dworcem i centrum przesiadkowym miasto zdobyło już unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego. Pod kątem oszacowanego na 5,8 mln zł projektu rewitalizacji dworca dotacja z RPO to 4,9 mln zł (podczas otwarcia ofert przetargowych na wykonanie prac miasto określiło budżet zamówienia na 6,7 mln zł brutto).

Z kolei dofinansowanie pozyskane pod kątem szacowanych na 8,6 mln zł prac ujętych w projekcie centrum przesiadkowego - zbliża się do 6 mln zł (w dokumentacji przetargowej szacunkowy koszt poszczególnych części zamówienia miasto określiło na ponad 2,2 mln zł netto oraz niespełna 2,2 mln zł netto).

Jeżeli plany wodzisławskiego samorządu powiodą się, w czasie realizacji obu inwestycji liczba pociągów odjeżdżających z tego miasta w kierunku Rybnika powinna stopniowo zwiększać się

Niezależnie od obecnych siedmiu par pociągów uruchamianych przez należące do samorządu województwa Koleje Śląskie (w większości na trasie Katowice – Chałupki/Bohumin), Rybnik i Wodzisław chciały dopłacić do pierwszych dodatkowych połączeń już w grudniu br., a do kolejnych – od czerwca 2018 r. Docelowo miasta sygnalizowały wolę, aby między nimi kursowało ok. 20 par pociągów na dobę.(PAP)