"Rok temu rozpoczęliśmy pracę nad założeniami polityki społecznej 2020 plus. Nad programem pracowały różne wydziały, odbyło się szereg konsultacji z mieszkańcami i organizacjami społecznymi. Stworzyliśmy dokument odpowiadający na wszystkie pytania dotyczące polityki społecznej – nie tylko pomocy, ale także edukacji, rynku pracy, wsparcia dla mieszkańców miasta" - podkreślił wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela.

W części diagnostycznej dokumentu opisano podstawowe problemy społeczne Łodzi, m.in. demograficzne, rynku pracy, seniorów, rodzin, przedstawiono podejmowane przez miasto i jego jednostki działania oraz prognozy i zalecenia na najbliższe lata.

Hasło polityki społecznej to "Łódź włącza", rozumiane wieloaspektowo, m.in. jako zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizację rynku pracy, jednoczenie mieszkańców wokół wspólnych celów.

Według Treli, dokument otwiera możliwość sięgania po środki UE w kolejnych latach. W obecnej perspektywie Łódź ma przeznaczyć 300 mln zł na cele społeczne: wsparcie bezrobotnych i przedsiębiorców, edukację, programy zdrowotne i rewitalizację społeczną.

Na konferencji przedstawiono także założenia nowej polityki mieszkaniowej Łodzi. "Poprzednia polityka uchwalona była w 2012 r., obecnie jest właściwy moment na wprowadzenie koniecznych zmian. Jedną z nich jest prowadzenie aktywnej prywatyzacji tych zasobów we wspólnotach mieszkaniowych, które są wciąż własnością miasta, tak, aby wspólnota samodzielnie mogła zarządzać tymi nieruchomościami" - wyjaśnił wiceprezydent Łodzi Ireneusz Jabłoński.

Jak zaznaczył, magistrat szczególnie dążyć będzie do wyjścia z własności tzw. domków jednorodzinnych. "W mojej ocenie nigdy nie powinny one być elementem zasobu komunalnego" - dodał.

Przed przyjęciem obowiązującej obecnie polityki mieszkaniowej Łódź była właścicielem ok. 60 tys. lokali komunalnych i socjalnych. Obecnie ma ich 47 tys., w ciągu najbliższych lat planuje się zbycie kolejnych 7,5 tys.

Nowy program mieszkaniowy zakłada dodatkowe zwiększenie bonifikat obowiązujących przy zakupie mieszkania komunalnego, np. mieszkańcy lokali wybudowanych przed 1986 r. mogą przy wykupie liczyć na 95 proc. (zamiast jak dotychczas 90 proc.) bonifikaty.

Lokatorzy komunalnych domków jednorodzinnych będą mogli nabyć je - zamiast z 20 proc. bonifikatą – z ulgą podobną jak w przypadku innych lokali miejskich uzależnioną od roku budowy nieruchomości. Nowością ma być możliwość wykupu mieszkania komunalnego w budynku powstałym po 1996 roku.

Oba dokumenty przygotowane przez magistrat zostaną zaprezentowane łódzkim radnym. (PAP)