Gliwice, podobnie jak wiele śląskich miast, mają rowerowe ścieżki rekreacyjne, ale brakuje tras o charakterze komunikacyjnym, czyli dróg dla rowerów, którymi można bezpiecznie dojeżdżać do pracy, szkoły czy przemieszczać się między dzielnicami.

Na zlecenie samorządu katowicka firma Inkom za prawie 370 tys. zł przygotowała opracowanie projektowe dotyczące budowy dróg rowerowych w Gliwicach. „W ramach projektu powstał model systemu komunikacyjnego dla rowerzystów, który ma być równoprawny z systemem komunikacji samochodowej. Drugiego tak kompleksowego i szczegółowego rozwiązania dla miasta jako całości nie ma w całej Polsce” - zapewnił Jan Gregorowicz z firmy Inkom.

Prace trwały od połowy ubiegłego roku. Projektanci wzorowali się na doświadczeniach holenderskich oraz niektórych rozwiązaniach sprawdzonych w Polsce, np. w Szczecinie. Najważniejsze były jednak warunki zastane w Gliwicach i oczekiwania mieszkańców miasta.

Zgodnie z opracowaniem, w Gliwicach ma powstać ponad 300 km tras komunikacyjnych dla rowerów. W całości wykorzystano w nim ścieżki już istniejące, ale po dostosowaniu ich do odpowiednich standardów. Zaproponowany układ tras umożliwiałby wygodne przemieszczanie się po całym mieście oraz bezpieczny dojazd m.in. do zakładów pracy, szkół oraz ważnych urzędów, centrów handlowych, obiektów rekreacyjnych i kulturalnych, kościołów i na dworzec.

W większości zaplanowano trasy asfaltowe, jedno- lub dwukierunkowe, w miejscach szczególnie niebezpiecznych oznaczone kolorem czerwonym. Rzadziej stosowana jest nawierzchnia utwardzana – np. na terenach leśnych. W zdecydowanej większości trasy dla rowerów mają być oddzielone od pasów dla samochodów.

Koszt realizacji całego przedsięwzięcia jest wstępnie szacowany na ponad 250 mln zł. Prace nad drogami rowerowymi mają być podzielone na trzy etapy. Pierwszy uwzględnia zasadniczy szkielet komunikacyjny ścieżek prowadzących z centrum w różne części miasta, o łącznej długości 128 km. Przygotowano także wstępne kosztorysy dla poszczególnych etapów i oddzielnie dla konkretnych tras.

„Trasy komunikacyjne dla rowerów to dobra i ekologiczna alternatywa dla mieszkańców. Dlatego rozważamy takie przedsięwzięcie i mamy już dobrą podstawę. To jednak bardzo droga inwestycja, więc jej ewentualna realizacja musi być rozłożona na wiele lat” - zaznaczył zastępca prezydenta Gliwic Piotr Wieczorek.

Jak dodał, lokalne władze chcą najpierw przeanalizować wszystkie wnioski, tak by dalsze działania były dobrze zaplanowane i skoordynowane z innymi inwestycjami. Chcą też sprawdzić, czy jest szansa na uzyskanie dotacji unijnych.

Wraz z opracowaniem projektu władze Gliwic zleciły też badania ankietowe na temat rozwoju infrastruktury rowerowej w mieście. Pomysł budowy dróg dla jednośladów poparło 82 proc. spośród ponad tysiąca losowo wybranych gliwiczan. Ponad połowa badanych zadeklarowała, że ma własny rower, a 43 proc. - że z niego korzysta. 72 proc. respondentów korzysta z rowerów głównie w celach rekreacyjnych, bo brakuje infrastruktury typowo komunikacyjnej (bezpiecznych dróg, stojaków i parkingów). Gdyby powstała sieć tras komunikacyjnych, to 37 proc. pytanych zadeklarowało chęć zmiany zachowań komunikacyjnych i korzystanie z transportu rowerowego kosztem rezygnacji głównie z transportu samochodowego.(PAP)