Porozumienie podpisane przez prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza i dyrektora olsztyńskiego oddziału GDDKiA Mirosława Nicewicza dotyczy opracowania m.in. tzw. studium korytarzowego oraz materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla północnej obwodnicy stolicy Warmii i Mazur. W połowie października porozumienia w sprawie budowy tej części obwodnicy podpisało z gminą Olsztyn pięć okolicznych gmin, przez które przebiegać może trasa.

Grzymowicz powiedział w środę, że na mocy podpisanej z GDDKiA umowy gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji. Dodał, że gmina Olsztyn na przełomie 2015 i 2016 r. ogłosi przetarg na wykonanie studium korytarzowego, a w budżecie na ten cel zabezpieczono 1 mln zł.

Dyr. Nicewicz podkreślił z kolei, że podpisanie porozumienia z gminą to pierwszy krok na "długiej drodze do realizacji inwestycji".

"Przez najbliższe lata nie ma szans znalezienia źródła finansowania, ale w 2020 r. rusza kolejna perspektywa finansowa unijnych dotacji, a w pierwszej kolejności będą mogli z nich skorzystać beneficjenci, mający przygotowaną dokumentację planowanej inwestycji"- wyjaśnił Nicewicz.

To już drugie podejście do przygotowywania dokumentacji północnej części obwodnicy. Koncepcja przygotowana kilka lat temu przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) została zakwestionowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Jak mówił wcześniej PAP wójt gminy Dywity Jacek Szydło, nieprawidłowości polegały na tym, że raport, który był podstawą do wydania decyzji środowiskowej, znacznie odbiegał od faktów. Szydło wyjaśniał, że raport pominął wiele znaczących aspektów takich jak istniejąca zabudowa i ujęcia wody. Sąd uchylił w 2012 r. decyzję środowiskową, zaskarżoną przez mieszkańców i przez gminę Dywity.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. 631 pytań i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Obecnie rozpoczęły się przygotowania do budowy południowej obwodnicy Olsztyna. Jak wyjaśnił rzecznik oddziału GDDKiA w Olsztynie Karol Głębocki, budowa 25-km drogi została podzielona na dwa zadania.

Na realizację 10-km odcinka między Olsztynem Zachód a Olsztynem Południe umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu. Wykonawca, który realizuje budowę w trybie "zaprojektuj i zbuduj", złożył obecnie harmonogram prac. Jest on weryfikowany przez inżyniera kontraktu. Następnie zostanie przedstawiony GDDKiA do akceptacji. Budowa tego odcinka kosztować będzie 387,5 mln zł - podał Głębocki.

W najbliższym czasie wykonawca planuje przystąpić do wycinki drzew i karczowania karp w obrębie wytyczonej trasy przyszłej obwodnicy. Do wycięcia przewidzianych jest ponad 2,2 tys. drzew rosnących poza terenem Lasów Państwowych. Wcześniej wycinka już była wykonana przez Lasy Państwowe. Obecnie trwa inwentaryzacja dróg i budynków niezbędna do tego, aby przystąpić do budowy - podał Głębocki.

Trwa jeszcze postępowanie przetargowe dotyczące 15-km odcinka między Olsztynem Południe a Olsztynem Wschód. "Trwa sprawdzanie wyjaśnień złożonych przez wykonawców, a dotyczących ich ofert. Kwota, jaką zamawiający zamierza wydać na realizację tego odcinka, to 955 mln zł" - zaznaczył Głębocki.

Olsztyn nie ma obwodnicy, ruch tranzytowy odbywający się po drodze krajowej nr 16 w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich oraz w kierunku województwa kujawsko-pomorskiego oraz pod drodze krajowej nr 51 do granicy polsko-rosyjskiej przechodzi przez centrum miasta. (PAP)