Dokumenty pozwalające GDDKiA w Lublinie przystąpić do drugiego etapu przetargów, które mają wyłonić już konkretnych wykonawców, podpisał w czwartek w Lublinie wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. 

Chodzi o trzy odcinki trasy S-19: Kraśnik - Janów Lubelski (18 km); obwodnicę Janowa Lubelskiego (7 km) oraz Janów Lubelski - granica województw lubelskiego i podkarpackiego (8 km). „Łącznie mówimy o odcinku o długości 33 km, a wartość tych inwestycji wynosi 1 mld 296 mln zł” – powiedział Szmit. 

W drugim etapie przetargu do składania ofert zapraszani są wykonawcy, którzy już wcześniej zgłosili zainteresowanie budową drogi i spełnili warunki formalne koniecznie do udziału w przetargu. 

Dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA Anna Wysocka powiedziała, że po w uruchomieniu drugiego etapu przetargu pod koniec października, umowy z wyłonionymi wykonawcami mogą być podpisane w przyszłym roku. „Realizacja zadania w formule +projektuj buduj+ rozpocznie się w roku 2019, a zakończy w 2021 r.” – zaznaczyła. 

Szmit podkreślił, że droga S-19 stała się dla rządu PiS jednym z najważniejszych priorytetów w budowie infrastruktury komunikacyjnej. 

„Nazwaliśmy tą arterię Via Carpatia, bo ona ma połączyć nie tylko Polskę wschodnią, ale także całą Europę wschodnią, która potrzebuje takiej arterii komunikacyjnej, takiego szlaku od Helsinek przez państwa bałtyckie, przez Rzeczpospolitą, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Turcję” – powiedział. 

Dobiega już końca budowa blisko 10 km drogi S-19 stanowiącego fragment zachodniej obwodnicy Lublina. Wartość tej inwestycji to 620 mln zł, z czego 274 mln zł stanowi dofinasowanie unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Droga ma być oddana do użytku w listopadzie. (PAP)