Praca więźniów będzie nieodpłatna; jej koszty - w postaci przeszkolenia bhp, badań lekarskich i narzędzi do pracy - poniesie gmina Kraków. Porozumienie nie określa, ilu więźniów znajdzie zatrudnienie; ich liczba będzie określana w miarę potrzeb. Do pracy skierowani zostaną wybrani więźniowie, którzy nie wymagają dozoru.

Wstępne propozycje do pracy to parki miejskie, brzegi i koryta rzek płynących przez Kraków, udział w pracach porządkowych i segregacji odpadów.

"Na terenie naszej gminy znajduje się wiele takich miejsc, które wymagają większej uwagi. Z pewnością skierowanie więźniów do nieodpłatnej pracy jest rzeczą dobrą m.in. ze względów resocjalizacyjnych, moralnych, finansowych. Jest to także element zdobywania zawodu lub przyuczenia do normalnej pracy" – powiedział po podpisaniu umowy Majchrowski.

Jak podkreślił płk Trela, "zatrudnianie skazanych to z jednej strony możliwość rehabilitacji i resocjalizacji, swoiste odpracowanie przez nich swoich win, a z drugiej oczywiste korzyści społeczne w postaci wykonania konkretnej prac".

"Mieszkańcy Małopolski codziennie spotykają naszych osadzonych, ponieważ codziennie z naszych placówek wychodzi ponad 600 osadzonych. Bardzo duża grupa osadzonych pracuje na terenie TPN, gdzie sprzątają szlaki turystyczne i na pewno turyści ich spotykają. To są (...) osadzeni odpowiednio dobrani i mogą pracować bez dozoru" – zapewnił płk Trela.

W połowie kwietnia Zarząd Budynków Komunalnych zawarł już umowę z zakładem karnym w Krakowie Nowej Hucie, na podstawie której skazani usuwają graffiti z budynków komunalnych.

Gmina Miejska Kraków już wcześniej współpracowała ze służbą więzienną w zakresie zatrudnienia skazanych, w 2009 r. osadzeni pod dozorem strażników miejskich pracowali przy sprzątaniu ulic, zbieraniu śmieci, papierów, ulotek, ogłoszeń i plakatów. Pomagali też likwidować nielegalne wysypiska śmieci. W zimie odśnieżali chodniki, a po powodzi czyścili alejki i nabrzeże Wisły.

W ub. roku osadzeni w jednostkach OISW w Krakowie, skierowani do nieodpłatnych prac na rzecz samorządów, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku społecznego, przepracowali na rzecz 240 instytucji prawie 800 tysięcy godzin, tj. o ponad 160 tys. godzin więcej niż rok wcześniej.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy OISW mjr Tomasz Wacławek, aktualna pojemność wszystkich 11 jednostek penitencjarnych wchodzących w skład OISW w Krakowie wynosi 6052 miejsca. Na koniec grudnia 2013 przebywało w tych placówkach 5569 osadzonych. (PAP)