Według danych urzędu programem objęto w regionie ok. 7 proc. więcej dzieci, niż wskazywały to pierwsze szacunki. Zgodnie z nimi w Wielkopolsce świadczenia miało otrzymać ok. 340 tys. dzieci.

Wicewojewoda podała, że w Wielkopolsce do tej pory złożonych zostało 275,9 tys. wniosków o świadczenia; wydano 261,8 tys. decyzji. Najwyższe kwoty, po 5 tys. zł, wypłacone zostały rodzinom w Swarzędzu, Opalenicy i Lesznie.

"Rodziny wiedzą, jak wydać otrzymane pieniądze. Jedynie w 9 gminach, w przypadku 11 rodzin, 25 dzieci wydano decyzje o zamianie świadczenia na formę rzeczową, tj. bony na żywność i opał, opłacenie rachunków, kolonie dzieci. To naprawdę niewielki odsetek" - powiedziała Maląg.

Wicewojewoda poinformowała, że w regionie do połowy sierpnia na realizację zadania przekazano gminom 987 mln zł, zaś do powiatów 10 mln zł. „Nie ma żadnych opóźnień, zakłóceń w przekazywaniu środków na realizację programu” – zapewniła.

W przypadku wniosków o świadczenie składanych do 1 lipca, pieniądze były wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia. Wicewojewoda poinformowała, że od 2 lipca do 18 sierpnia w województwie złożonych zostało ponad 6,1 tys. wniosków dotyczących 7,1 tys. dzieci.

W ramach działającego od 1 kwietnia programu "Rodzina 500 plus", świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Rodziny o niskich dochodach, przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego), otrzymują wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka. (PAP)