Wendel zdementowała w ten sposób wypowiedzi posłów PiS, zdaniem których program miałby być zlikwidowany lub ograniczony.

W poniedziałek posłowie PiS m.in. w Białymstoku zorganizowali konferencję prasową, podczas której poinformowali, że na jednej z sejmowych komisji ds. Unii Europejskiej dowiedzieli się, iż KE zaproponowała rezygnację lub ograniczenie zakresu wparcia tego projektu. Skierowali też interpelację w tej sprawie do minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej.

"Mogę potwierdzić, program operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej na przyszłą perspektywę finansową będzie realizowany" - powiedziała w środę Wendel.

Mówiła, że rząd jest po negocjacjach umowy partnerskiej z Komisją Europejską i "w tym strategicznym dokumencie program operacyjny Polska Wschodnia jest zapisany". Dodała, że obecnie trwają negocjacje dotyczące już samego programu. Budżet tego programu ma wynieść 2 mld euro. Mówiła, że jest to nieco niższa alokacja niż w obecnej perspektywie, z tego względu, że polski rząd zdecydował o "dalszej decentralizacji środków unijnych". To znaczy - jak wyjaśniła - więcej środków jest w regionalnych programach operacyjnych poszczególnych województw.

Wendel przypomniała też o założeniach tego programu w nowej perspektywie. Środki zostaną przeznaczone m.in. na podniesienie konkurencyjności małych i średnich firm, dostępności transportowej dużych miast, a także dostępności drogowej. Wendel powiedziała, że po raz pierwszy w programie będą przeznaczone środki na projekty związane z kolejnictwem.

Pytana przez PAP, skąd posłowie PiS mogą mieć informacje o likwidacji bądź ograniczeniu programu, powiedziała, że nie wie. Wendel mówiła, że dość regularnie spotyka się z zespołem parlamentarnym PiS ds. Polski Wschodniej i informuje o postępach przy negocjowaniu programu. Poinformowała też, że negocjacje rozpoczęły się w ub. tygodniu.

W środę w Hajnówce odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowy przebieg prac przy budowie sieci szerokopasmowej w Podlaskiem, realizowanej m.in. dzięki środkom z programu Rozwój Polski Wschodniej.

Obecny na konferencji marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański mówił, że to program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej jest bardzo ważny dla regionu. Powiedział, że dzięki niemu mogą być realizowane różne projekty w województwie. W tej perspektywie finansowej, oprócz sieci szerokopasmowego internetu, realizowana jest m.in. budowa ścieżek rowerowych. (PAP)