Głównymi powodami, dla których miast przybywa w średnim tempie czterech rocznie, są: prestiż, pieniądze i szansa na nowe inwestycje. Ponadto w nowym programowaniu unijnym na lata 2014 – 2020 będzie dużo większe wsparcie dla polityki miejskiej, podczas gdy pieniądze, które miały trafiać na rozwój obszarów wiejskich zostały bardzo silnie ograniczone.

Gazeta podaje przykłady miejscowości, które z racji zmiany statusu osiągnęły już, bądź osiągną w przyszłości różnego rodzaju korzyści. (PAP)