Gronkiewicz-Waltz powołała członków Warszawskiej Rady Seniorów 20 października br. Zostali nimi: Ewa Kozdroń – przedstawicielka prezydent Warszawy, Olga Johann, Anna Nehrebecka-Byczewska, Michał Szymborski – przedstawiciele Rady Warszawy, Maria Lehman, Zdzisław Czerwiński – z Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów oraz Maria Godlewska i Stanisław Trzmiel – reprezentujący Komisję Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Gronkiewicz-Waltz powiedziała we wtorek, że Rada ma być platformą dialogu między niesformalizowanymi środowiskami seniorów i ratuszem.

"Rada jest organem o charakterze doradczym i opiniodawczym. Będzie nam przypominać i mówić jakie są problemy seniorów. Żyjemy dłużej, chcemy być aktywni, dlatego myślę, że to jest bardzo ważna rada" - powiedziała PAP prezydent stolicy.

Podkreśliła, że w składzie Rady znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk seniorów. Podczas pierwszego posiedzenia wręczyła im nominacje. Na jednym z najbliższych posiedzeń członkowie Rady mają wybrać przewodniczącego. Kolejne spotkanie zaplanowali na 12 listopada.

Rada ma uczestniczyć w realizacji założeń programu "Warszawa przyjazna seniorom". Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Tomasz Pactwa, który także wziął udział we wtorkowym spotkaniu przypomniał, że głównym założeniem programu jest podniesienie jakości życia seniorów w stolicy. Ma być to osiągnięte, dzięki realizacji takich celów jak zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób starszych oraz utrzymanie samodzielności seniorów.

Rozpoczął się również proces powoływania dzielnicowych rad seniorów, których przedstawiciele dołączą do grona Warszawskiej Rady Seniorów. Rada ma liczyć maksymalnie 26 osób. Pactwa powiedział, że w Wilanowie i Targówku trwa już procedura wyboru członków dzielnicowych rad.

Także zarząd województwa mazowieckiego wspiera osoby starsze. Zarząd zdecydował o powołaniu pełnomocnika do spraw polityki senioralnej - przekazała PAP we wtorek w komunikacie prasowym rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Marta Milewska.

Pełnomocnikiem została wybrana zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Barbara Kucharska.

"Wsparcie seniorów w zakresie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do służby zdrowia, większe możliwości w uczestniczeniu w życiu społecznym i kulturalnym dla osób starszych to podstawowe zadania nowego pełnomocnika zarządu województwa mazowieckiego" - napisano w komunikacie.

Pełnomocnik będzie odpowiedzialny za wdrażanie polityki senioralnej województwa mazowieckiego, a także będzie głosem doradczym przy opracowaniu dokumentów adresowanych do osób starszych oraz będzie brał udziału w ich wdrażaniu i monitorowaniu ich realizacji.

Pełnomocnik - napisano w komunikacie - będzie podejmował współpracę z administracją rządową oraz z samorządami gminnymi i powiatowymi w województwie mazowieckim przy realizacji zadań dotyczących polityki senioralnej, a także z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych.

W poniedziałek, informuje rzecznika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, radni sejmiku województwa mazowieckiego przyjęli Strategię Polityki Społecznej na lata 2014-2020, której elementem jest m.in. polityka senioralna. Dokument określa główne działania samorządu województwa, jakie będą podejmowane w zakresie polityki społecznej oraz wyznacza najważniejsze jej cele na najbliższe lata. (PAP)