Umowę w sprawie unijnego dofinansowania inwestycji podpisali w poniedziałek w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku przedstawiciele tego Urzędu i władz Wejherowa.

Projekt zakłada budowę węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi. Przedsięwzięcie składać się będzie z dwóch części, realizowanych na terenach ulokowanych na północ oraz na południe od torów kolejowych (w rejonie dworca PKP i ul. Kwiatowej), biegnących przez centrum Wejherowa.

Obie części będą tworzyły spójną i wzajemnie uzupełniającą się inwestycję. Połączy je poprowadzony pod torami kolejowymi tunel drogowy, z którego korzystać będą mogły zarówno pojazdy, jaki piesi. Podziemny przejazd nie tylko umożliwi pasażerom przedostanie się do parkingów, dworców PKS oraz PKP i innych elementów nowej inwestycji ulokowanych po dwóch stronach linii kolejowej, ale też ułatwi skomunikowanie północnej i południowej części miasta.

Jak poinformował PAP Jakub Kowalczuk z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, poza budową tunelu i dróg dojazdowych do niego, inwestycja przewiduje także budowę parkingów.

Zaplanowano 177 miejsc postojowych typu park&ride („parkuj i jedź”), przeznaczonych dla osób, które z własnego auta przesiadają się do środków transportu publicznego. Przewidziano też po kilkanaście miejsc postojowych dla taksówek oraz dla innych osób przywożących pasażerów. W ramach inwestycji zaplanowano też budowę systemu kanalizacji deszczowej dla parkingów oraz oświetlenia i monitoringu. Powstanie też parking dla rowerów.

Przedsięwzięcie ma usprawnić i popularyzować transport zbiorowy. Pomysłodawcy projektu zakładają, że z nowej infrastruktury rocznie korzystać będzie blisko 5 milionów pasażerów publicznego transportu zbiorowego.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do grudnia 2019 r.

Wartość projektu oszacowano na 30 mln zł, z czego unijne wsparcie ma wynieść 18,9 mln zł. Dofinansowanie do inwestycji pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jak poinformowała Małgorzata Pisarewicz, rzeczniczka prasowa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, projekt realizowany będzie w ramach działań RPO, których celem jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego w miastach, a także umocnienie pozycji transportu zbiorowego i – co za tym idzie - ograniczenie emisji szkodliwych gazów generowanych przez transport w miastach. (PAP)