Według wstępnych wyliczeń, na rewitalizację obiektu i realizację przedsięwzięcia potrzeba ok. 9 mln zł. Niewykluczone, że większość tych środków pochodzić będzie z funduszy unijnych. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu byłaby Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska z Wrocławia.

Przedsięwzięcie o nazwie „Muzeum historii kolejnictwa w Pile, na terenie zabytkowego zespołu stacji kolejowej w Pile” zgłosiła do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego, jako zadanie priorytetowe w sektorze kultury Gmina Piła, w porozumieniu z PKP S.A. oraz wrocławską fundacją.

Kontrakt Terytorialny to umowa pomiędzy rządem a samorządem, określająca inwestycje istotne dla rozwoju kraju i województwa. W sierpniu zarząd województwa zarekomendował pilski projekt do włączenia do realizacji w ramach Kontraktu. Teraz zarekomendowane projekty zostaną zweryfikowane przez stronę rządową.

„Liczymy bardzo na PKP, że będzie lobbować, by ten wniosek znalazł finansowanie. Na tej liście jest też parowozownia w Wolsztynie. Moglibyśmy nawiązać współpracę między tymi dwoma obiektami” – powiedział prezydent Piły Piotr Głowski. Jak dodał, projekt przewiduje ścisłą współpracę pilskiego muzeum z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej.

Członek zarządu PKP S.A. Michał Beim podkreślił, że obiekt w Pile jest wyjątkowy nie tylko na krajową skalę.

„Na terenie kraju jest bardzo wiele miejsc, gdzie są cenne zabytki kolejowe. Piła jest o tyle szczególna, że jest tu jedna z nielicznych, zachowanych w Europie tzw. parowozowni kolistych czy okrągłych. Ona działała od 1874 roku przez 12 dekad, obecnie kolej ma nowe rodzaje zaplecza technicznego. Bardzo nas cieszy, że samorządy są zainteresowane współdziałaniem przy takich obiektach” – powiedział.

"W Wielkopolsce jest szansa na stworzenie swoistego klastra jeśli chodzi o turystykę kolejową. Gminy na wschód od Piły rozwijają sieć połączeń kolei wąskotorowych, tworzy się tam wysokiej jakości produkt turystyczny. Widzę duży efekt synergii pomiędzy planowaną pilską placówką muzealno-edukacyjną a istniejącymi po sąsiedzku kolejami wąskotorowymi. W Europie jest duży popyt na historię kolejnictwa, na parowozy, koleje wąskotorowe - to gratka, która wyróżni region pilski w walce o turystów" - dodał.

Beim zapewnił, że niezależnie od powodzenia planowanego projektu, PKP chce zadbać o zrujnowany, unikatowy obiekt w Pile.

Jak podało biuro prasowe prezydenta Piły, celem projektu jest uratowanie, wyremontowanie i udostępnienie w formie muzeum obiektu dziedzictwa technicznego – zabytkowej parowozowni wraz z otoczeniem, w której powstać ma placówka muzealna. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to ok. 9 mln zł z czego 85 proc. miałoby zostać sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a 15 proc. z wkładu własnego wrocławskiej fundacji. (PAP)