Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin na składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania to 21 maja.

Rejestr wyborców przede wszystkim

Rejestr wyborców jest prowadzony przez każdą gminę. Obejmuje osoby, które mieszkają na stałe na terenie danej gminy. Osoby, które nie są zapisane w rejestrze wyborców, nie będą mogły głosować w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. O tym, czy nazwisko wyborcy figuruje w rejestrze, można dowiedzieć się w urzędzie gminy. Jeśli nie widnieje tam, można zameldować się na pobyt stały, bo wtedy z urzędu ujmuje się taką osobę w rejestrze, albo złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Zobacz: Rejestry i spisy wyborców >

Można to zrobić w urzędzie lub przez internet. Należy wypełnić wniosek, posiadać dokument tożsamości oraz jego kopię oraz dodatkowy dokument, który potwierdzi zamieszkiwanie w danej gminie, np. umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, na którym są dane osobowe. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma pięć dni na rozpatrzenie wniosku i może odmówić wpisania do rejestru wyborców.

 

 

Na pisemną odmowę służy skarga, która składa się w urzędzie gminy w ciągu 3 dni od otrzymania odmowy. Urząd jak najszybciej przekaże skargę do sądu, który ma 3 dni na wydanie postanowienia, od którego nie można już się odwołać.

Więcej informacji TUTAJ
 

Czytaj też: Sąd: Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma prawo głosować

 

Spis wyborców

Na podstawie rejestru wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza spis wyborców. Przed każdymi wyborami sporządzany jest nowy spis wyborców.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca chce głosować, najpóźniej 5 dni przed wyborami, czyli do 21 maja. Umożliwi on głosowanie tylko w najbliższych wyborach. Czy nazwisko znajduje się w spisie wyborców, można sprawdzić do 20 maja. Wtedy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, którzy mają pięć dni na rozpatrzenie wniosku, zdążą odpowiedzieć na wniosek.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może złożyć też obywatel Unii Europejskiej, który nie ma polskiego obywatelstwa. Wpis do rejestru umożliwi głosowanie w kolejnych wyborach.

Więcej informacji TUTAJ

Przez internet lub w urzędzie

Wnioski można złożyć w urzędzie gminy osobiście lub przez internet. Żeby wysłać wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez internet należy mieć profil zaufany lub e-dowód, które pozwolą potwierdzić tożsamość. Więcej informacji TUTAJ