Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do pełnomocnika rządu ds. równego traktowania oraz pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami o podjęcie działań na rzecz wyborców z niepełnosprawnościami. Jak podkreśla, zeszłoroczne wybory samorządowe wykazały, że ¾ lokali - przygotowanych z myślą o wyborcach z niepełnosprawnościami - nie spełnia wymogów prawa.

 

Dwa ważne głosowania, a ludzie wolą osobiście

W tym roku odbędą się dwa ważne powszechne głosowania: do Parlamentu Europejskiego i do parlamentu RP. Z badań przeprowadzonych przez CBOS na zamówienie Biura RPO wynika, że większość wyborców, w tym wyborcy starsi i z niepełnosprawnościami, wolą głosować osobiście, a nie przez pełnomocników.

Co piąta osoba z niepełnosprawnościami deklaruje, że zdarzało się, iż ze względu na niepełnosprawność lub ograniczoną sprawność, utrudniającą udział w wyborach, po prostu zrezygnowała z głosowania.

Poprawne dostosowanie lokali wyborczych do ich potrzeb jest więc istotne, a takie wymogi musi spełniać połowa lokali w gminie. Szczegółowo określa je Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2011 r., znowelizowane w 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, który przed każdymi wyborami wizytuje wybrane lokale, zauważa, że większość z nich nie spełnia tych wymogów, a dokładnie – 78 proc. skontrolowanych lokali.

Czytaj też: Lokale wyborcze wciąż nie dla niepełnosprawnych

Nie ma kompletnego wyposażenia

W wielu lokalach nie ma podjazdów albo schody są źle oznaczone, np. można nie zauważyć stopnia. Często nie ma też warunków poufności do oddania głosu - osoba nie może usiąść, bądź nie ma jak swobodnie się oprzeć z braku wyższego stolika. Bywa, że w miejscach dostosowanych dla osób na wózkach brakuje dodatkowego oświetlenia, albo szklane drzwi i przegrody nie są oznaczone i osoba niedowidząca może na nie wpaść.

Według RPO uchybienia te nie są trudne do usunięcia, ale jak wynika z badań RPO, członkowie komisji wyborczych, którzy mają obowiązek sprawdzać, czy wymogi prawa są w lokalu spełnione, często nie zauważają problemu lub go bagatelizują, a czasem nie znają przepisów.

RPO opracował raport, który był omawiany w czasie konferencji w parlamencie, a teraz przekazany został Krzysztofowi Michałkiewiczowi, pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Adamowi Lipińskiemu, pełnomocnikowi Rządu ds. Równego Traktowania.