Resort rodziny, pracy i polityki społecznej poinformował, że w 2020 roku kwota dofinansowania tego typu placówek ze środków Funduszu wyniesie ponad 531,7 mln złotych, a w 2023 roku – ponad 551,6 mln złotych.

WTZ potrzebne

Szefowa MRPiPS zwróciła uwagę, że WTZ potrzebują większego wsparcia. - Udział w warsztatach wiąże się z poczuciem przynależności, umożliwia nawiązanie relacji społecznych, wzmacnia poczucie wartości i umożliwia realizację talentów, które każdy człowiek nosi w sobie, bez względu na to, z jakimi trudnościami się boryka. Biorąc to pod uwagę, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że Warsztaty Terapii Zajęciowej potrzebują większego dofinansowania – stwierdziła.

 


Przypomniała, że systematycznie rośnie kwota dofinansowania rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej. W bieżącym roku to 17 796 złotych, dokładnie 3 tys. złotych więcej niż jeszcze było to przed czterema laty. W 2020 roku i w latach następnych kwota ta wzrośnie o kolejne 1,2 tys. złotych do poziomu 18 996 złotych. Będzie to 4,2 tys. złotych więcej niż w 2015 roku. "Wierzymy, że dzięki zwiększonemu dofinansowaniu, warsztaty będą lepiej służyły potrzebom osób niepełnosprawnych" – dodaje Rafalska.

Sprawdź w LEX: Zasady organizowania i prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych >

 

Warsztaty terapii zajęciowej to placówki oferujące osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztaty organizują dla osób niepełnosprawnych zajęcia terapeutyczne i warsztatowe. Od 2018 roku uczestnicy warsztatów mają możliwość odbywania praktyk zawodowych, mogą zapoznać się z pracą w konkretnym zakładzie pracy. W ten sposób są lepiej przygotowani do rozpoczęcia aktywności zawodowej.

Sprawdź w LEX: Czy powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności może udzielić na wniosek ośrodka pomocy społecznej informacji dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności w celu weryfikacji danych osobowych pozyskanych w związku z uczestnictwem w warsztacie zajęciowym? >

WTZ mogą być organizowane m.in. przez fundacje i stowarzyszenia. Współfinansowane są ze środków PFRON. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze środków Funduszu można dofinansować maksymalnie 70 proc. kosztów utworzenia warsztatu i 90 proc. kosztów jego działalności. W 2018 roku w całej Polsce działało blisko 720 warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczyło niemal 27,5 tys. osób.

Czytaj też: PFRON pomoże niepełnosprawnym zrobić prawo jazdy >>>

Sprawdź w LEX: Czy dochód uczestnika warsztatów terapii zajęciowej z treningu ekonomicznego należy wliczyć do dochodu w sprawach z zakresu pomocy społecznej? >