Program przewiduje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu czy uzyskaniu prawa jazdy (w tym zwiększona kwota dofinansowania z 1600 do 2100 zł na prawo jazdy kat. B.) dla osób z dysfunkcją ruchu. Nowością jest to, że po raz pierwszy taką pomocą objęte zostaną osoby z dysfunkcją słuchu.

W ramach programu będzie można otrzymać dofinansowanie do prawa jazdy inne niż kategorii „B”. Ponadto osoby mające problem z poruszaniem się mogą uzyskać dofinansowanie do:

  • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i utrzymania jego sprawności technicznej,
  • do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

 

Dofinansowanie do prawa jazdy

Prezes PFRON Marlena Maląg podkreśla, że na program „Aktywny samorząd” PFRON przeznaczył 147 mln zł, czyli o prawie 40 mln zł więcej niż rok temu. - Zależy nam na tym, aby jak najszerzej aktywizować osoby z niepełnosprawnościami, żeby ta aktywizacja była społeczna, zawodowa, żeby te osoby odnajdywały się na otwartym rynku pracy. Dlatego refundujemy zdobycie prawo jazdy, żeby te osoby mogły funkcjonować na otwartym rynku zawodowym - mówi.

Zwraca uwagę, że będzie można uzyskać dofinansowanie do prawo jazdy innego niż kat. B. - Wszystko w zależności od tego, jakie prawo jazdy w pracy będzie potrzebne. W programie jest również nowy komponent, o którym warto mówić, czyli dofinansowanie do skuterów elektrycznych. Chcemy pokazać, że można łamać indywidualne bariery w przemieszczaniu się osób z niepełnosprawnościami - dodaje prezes PFRON.

Zobacz w LEX: Obowiązki sprawozdawcze pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością >

Jej zdaniem powoli zmienia się podejście do osób z niepełnosprawnościami. - Kiedy rozpoczynałam pracę w szkole i tworzyłam klasy integracyjne wyrwanie osób z niepełnosprawnością, żeby funkcjonowały w szkolnym środowisko było trudno. Dziś nie ma już tych barier - stwierdza.

 


 

Zacząć od zmiany podejścia pracodawców

Ekspertka ds. niepełnosprawności i polityki senioralnej w BCC Anna Maria Dukat przypomniała, że programów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami było już wiele.  - Ale jeżeli mentalność społeczeństwa nie zostanie zmieniona, to nic to nie da. Zacznijmy zmiany od źródła. Jest bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami, które chciałyby podjąć pracę na otwartym rynku pracy, ale trudno im znaleźć zatrudnienie. Utrzymanie w tej w tajemnicy przed pracodawcą faktu niepełnosprawności grozi odpowiedzialnością za powstałe szkody lub krzywdy.  Sama musiałam rozpocząć działalność gospodarczą, aby nie mieć obowiązku informowania, że jestem osobą niepełnosprawną i móc dostosować moje warunki pracy do moich możliwości psycho-fizycznych - mówi.

Zobacz w LEX: Urlop wypoczynkowy i zwolnienia od pracy osób niepełnosprawnych >

- Zasada dyskryminacji osób niepełnosprawnych, ich odbiór przez społeczeństwo, to podobny problem jak niskie płace kobiet. Nie da się go łatwo i szybko rozwiązać. Na to potrzeba czasu, zmiany myślenia, zmiany światopoglądu. Chodzi o to, żeby całe społeczeństwo zrozumiało, że osoby z niepełnosprawnością są takie same jak każdy obywatel i mają takie same prawa - dodaje ekspertka.

- Problemy postrzegania przez społeczeństwo osób z niepełnosprawnościami i przestarzałe prawo pracy zniechęcają pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników - podkreśla.

Zobacz w LEX: Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego w przypadku zgody lekarza na 8-godzinny czas pracy >

Według Dukat obecny kodeks pracy również nie zachęca do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. - Jest on bardzo przestarzały i nie wychodzi naprzeciwko potrzeb takich osób. Nie ma w nim dostosowania czasu pracy do osób z niepełnosprawnościami. Przykładem są potencjalni pracownicy z chorobami neurologicznymi. Powinni mieć możliwość pracy w różnych godzinach, w zależności od tego jak się czują. Taka praca powinna być także rozliczana zadaniowo, a nie biorąc pod uwagę czas pracy. Trzeba wiedzieć, że niepełnosprawność nie ma jednego charakteru - podkreśla.

Zobacz w LEX: Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej >

 

 

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej

Zgodnie z programem PFRON, osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będą mogły się starać o dofinansowanie kosztów opieki nad osobą zależną, czyli dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, np. dziennego opiekuna, niani, w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole.

Zobacz w LEX: Ulgi we wpłatach na PFRON - zmiany od 1 października 2018 r. >

Uzyskanie wykształcenia

Dofinansowanie adresowanie będzie do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym, dziennym lub niestacjonarnym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. Dofinansowanie obejmie koszty kształcenia, opłaty za naukę (czesne) czy opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Czytaj też:  PFRON: Mniej bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami >>>