Według danych PFRON w Polsce żyje ok. 3 mln 115 tys. osób z niepełnosprawnościami (w tym ok. 2,9 mln ma 15 i więcej lat). Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy to około 70 tys. W Zakładach Aktywności Zawodowej zatrudnionych jest 4 tys. 872.

5,5 mld złotych na wsparcie

Prezes PFRON Marlena Maląg poinformowała, że Fundusz przeznaczy w tym roku 5,5 mld zł (więcej o 930 mln zł w porównaniu do 2015 r.) na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. - Pieniądze te są przede wszystkim przekazywane na wsparcie osób niepełnosprawnych, wsparcie pracodawców - powiedziała.

3,5 mld dla pracodawców

Jak zaznaczyła, ok. 3,4 mld zł trafi do pracodawców w formie dofinansowania do wynagrodzeń lub na refundację składek osób z niepełnosprawnościami, które prowadzą firmę. PFRON poinformował, że do organizacji pozarządowych na rehabilitację zawodową i społeczną może trafić 247 mln. Fundusz planuje też większe wydatki na programy m.in. "Aktywny Samorząd" lub "Absolwent", które pomagają w rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej (248 mln zł - więcej o 150 mln).

Aktywizacja niepełnosprawnych wyzwaniem

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że wyzwaniem dla polskiego rynku pracy jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami. - Według danych BAEL choroba lub niepełnosprawność jest trzecią przyczyną bierności zawodowej. Sytuacja osób niepełnosprawnych jest szczególna. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie osoby z niepełnosprawnością mogą być zaktywizowane, mogą pracować. Ale część osób chce podjąć zatrudnienie, chce wrócić na rynek pracy, a naszym obowiązkiem jest im to umożliwić - mówiła.

 

Jak podkreśliła, pierwszy raz od 10 lat zwiększyło się dofinansowanie rocznego pobyty na uczestnika Zakładu Aktywności Zawodowej z 18,5 tys. 22 tys. - Chcemy rozwijać Zakłady Aktywności Zawodowej - zapowiedziała.  Minister zwróciła uwagę, że stopa bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami w trzecim kwartale 2018 r. wnosiła 6,8 proc. Przypomniała, że jeszcze w 2015 r. wynosiła 10,5 proc.

Tomasz Dąbrowski z Zarządu Poczty Polskiej podkreślił, że więcej osób z niepełnosprawnościami znajduje pracę na poczcie. Poinformował, że w grudniu w urzędach pracowało ok. 1500 osób takich osób. Zaznaczył, że w sumie do końca 2019 r. Poczta planuje zatrudnić dodatkowo 400 osób.  W zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pomaga Fundacja Aktywizacja, która rekrutuje przyszłych pracowników.

 

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

Sprawdź  

Współczynnik aktywności zawodowej

Wśród osób z niepełnoprawnościami stopa bezrobocia latach 2015-2018 spadła z 13 proc. do 6,2 proc. Według danych za trzeci kwartał 2018 r. współczynniki aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 30,2 proc., a wskaźnik zatrudnienia 28,2 proc.

Wśród osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności współczynnik aktywności zawodowej wynosił 6 proc., zaś wskaźnik zatrudnienia 5,8 proc.- ogółem 765 tys. osób (aktywnych zawodowo jest ok. 46 tys.). W przypadku osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności współczynnik aktywności zawodowej wynosił 20 proc., zaś wskaźnik zatrudnienia 18,7 proc.- ogółem 1.431 tys. osób (aktywnych zawodowo 286 tys.).

W przypadku osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności współczynnik aktywności zawodowej wynosił 27,5 proc., zaś wskaźnik zatrudnienia 25,7 proc.- ogółem 782 tys. osób (aktywnych zawodowo 215 tys.).

Czytaj też: PFRON: Mniej bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami >>>