Liczba bezrobotnych w urzędach

GUS poinformował, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w styczniu 1.023,1 tys. wobec 968,9 tys. osób w grudniu 2018 roku.

Wcześniej resort rodziny i pracy podał, że zgodnie z jego szacunkami stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 6,2 proc.

 


BAEL

Urząd podał, że stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w Polsce w IV kwartale 2018 r. 3,8 proc. wobec 3,8 proc. w III kwartale.

 

Z kolei współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w IV kw. 2018 roku 56,1 proc. wobec 56,8 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 54,0 proc. wobec 54,6 proc. w III kw.

Czytaj: Stopa bezrobocia w styczniu 6,2 proc. >>>