Wskaźnik waloryzacji 102,86 proc.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wyniesie 102,86 proc. - wynika z komunikatu podpisanego we wtorek przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską. Według wstępnej propozycji rządu wskaźnik waloryzacji miał wynosić 3,26 proc.

 


- Najniższe świadczenie emerytalne, minimalna emerytura wyniesie 1100 zł, natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 825 zł - poinformowała Rafalska.  - Przeciętna emerytura wzrośnie o 64,94 zł do kwoty 2335,68 zł, przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrośnie o ok. 49,54 zł do kwoty 1781,75 zł, przeciętna renta rodzinna wzrośnie o 57,14 zł. do kwoty 2054,99 zł - podkreśliła minister. Zwróciła uwagę, że na waloryzacji skorzysta 7 mln 124 tys. osób.

 


Najniższe świadczenia wzrosną o 70,20 zł

Rafalska powiedziała, że w największym stopniu wzrost odczują te osoby, które pobierają najniższe świadczenia. Od 1 marca otrzymają emeryturę wyższą o 70,20 zł. Zaznaczyła, że najniższe świadczenia było w ciągu ostatnich czterech lat pod szczególnym nadzorem i wzrosło o 1/4. Dodała jednak, że emerytury zapewne rosną znacznie wolniej niż oczekują tego świadczeniobiorcy.

Czytaj też: Od marca najniższa emerytura wzrośnie do 1100 zł>>

Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednik roku kalendarzowym.