Rząd zdecydował, że od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.

Minimalna podwyżka to 70 zł

W rezultacie wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o wynikający z ustawy wskaźnik waloryzacji (chodzi o wskaźnik inflacji powiększony o 20 proc. realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego) – nie mniej niż o 70 zł brutto.

Szacuje się, że w 2019 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26 proc. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc. – dwa razy więcej niż gdyby zastosowano ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji. W efekcie z jednej strony rząd wdroży zasadę szczególnej ochrony uboższych emerytów i rencistów, z drugiej – będzie respektował pełną ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych.

Czytaj też: Emerytura dla matek coraz bliżej. Ale bez wniosku ZUS nie wypłaci świadczenia >

Ile wyniesie najniższa emerytura i renta w 2019 roku?

Najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną od marca podniesione do:
•    1100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1 029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do 2016 r.,
•    825 zł brutto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 772,35 zł brutto).

To oczywiście kwoty brutto. Emeryt, który otrzymuje minimalne świadczenie dostanie do ręki nieco ponad 934 zł, czyli ok.  57 zł więcej niż obecnie, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie ok. 712,50 zł netto.

Kto zyska na zmianie zasad?

Po zmianach, najniższa gwarantowana podwyżka świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 70 zł brutto. Na nowych zasadach zyskają osoby, których świadczenie nie przekracza 2147,30 zł brutto. Osoby otrzymujące świadczenie powyżej tej kwoty zyskają 3,26 proc. (to będzie podwyżka o wskaźnik inflacji powiększony o 20 proc. realnego wzrostu płac z poprzedniego roku kalendarzowego).

Czytaj też: Przelew emerytury na konto to większe bezpieczeństwo >

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, gwarantowana minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie 52,50 zł brutto.

Natomiast w odniesieniu do osób pobierających emeryturę częściową będzie to 35 zł brutto.

 


Zmiana zasad waloryzacji obejmie wszystkich emerytów

Modyfikacja zasad waloryzacji będzie miała zastosowanie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Świadczenia osób, które nie mają prawa do najniższej emerytury lub renty, ze względu na krótki staż pracy, również zostaną zwaloryzowane ustawowym wskaźnikiem waloryzacji.

Zaproponowane rozwiązania będą kosztowały 8 mld 443 mln zł, obejmą 4 mln 842 emerytów i rencistów (spoza rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych), 114 tys. osób, które pobierają zasiłki i świadczenia przedemerytalne, 280 tys. osób, które pobierają renty socjalne i 1 mln emerytów z KRUS.