Co istotne, dla zastosowania zwolnienia nie jest konieczne, aby przekazywane środki były finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Bez znaczenia jest także forma prezentu. Nie obowiązują tu zatem wymogi dotyczące zwolnień z PIT prezentów przekazywanych pracownikom. Artykuł 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT wskazuje jedynie, że wolne od podatku są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 tys. zł. Jeśli wartość świadczenia będzie wyższa, od nadwyżki trzeba będzie zapłacić podatek zryczałtowany według stawki 10 proc. Mówi o tym art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

 


Zobacz również: Choinka w biurze może być kosztem podatkowym >>

Świąteczne prezenty dla klientów kosztem podatkowym >>

Świąteczny prezent dla klienta ma skutki w VAT >>