Potwierdza to m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBI/1/415-39/14/ESZ. Organ podatkowy zwrócił uwagę, że kosztem uzyskania przychodów nie mogą być wydatki związane z reprezentacją, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Wskazał, że wyłączając z kosztów podatkowych koszty reprezentacji, przepisy podatkowe nie definiują terminu reprezentacja, ani też nie odsyłają do innych przepisów prawa. Brak ustawowej definicji pojęcia reprezentacja, nie uprawnia jednak do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu. Za wydatki na reprezentację należy bez wątpienia uznać te koszty, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy (czy działalności).

 


Wystrój firmy kosztem podatkowym

Wydatki związane z wystrojem biura nie zostały przez ustawodawcę wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie mieszczą się one również w pojęciu reprezentacji.
Zobacz również: Świąteczne prezenty dla klientów kosztem podatkowym >>
Zdaniem organu podatkowego, wydatki na zakup wyposażenia (a takim właśnie składnikiem majątku są dekoracje) lokalu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Co istotne, wydatki na zakup choinki, bombek, światełek, czy innych elementów dekoracyjnych, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jedynie w takim zakresie w jakim racjonalnie jest to uzasadnione charakterem tej działalności i wyłącznie pod warunkiem ich należytego udokumentowania.

Dekoracje nie mogą być wystawne

Z interpretacji nr IPPB3/423-253/09-2/KK, wynika dodatkowo, że gdyby okazało się, że kupione dekoracje przekraczają zwyczajowo przyjęte normy w danej branży czy okolicy, są nadzwyczaj wystawne, bardziej ekskluzywne, wytworne, odpowiednio drogie, poprawiają znacząco estetyczny wizerunek firmy oraz są umieszczane wyłącznie w pomieszczeniach, gdzie przyjmowani są zazwyczaj tylko określeni klienci (np. sala konferencyjna, biura osób reprezentujących firmę), nie mogłyby stanowić kosztów podatkowych.

Zapoznaj się także z komentarzem praktycznym pt.: Świąteczne wydatki spółek a koszty uzyskania przychodu >>

Zobacz również: Nawet 10 mln zł kary za brak informacji o rozliczeniach podatkowych >>

Niezapłacona faktura wymusi korektę rozliczeń >>