Jeśli zatem przedsiębiorca wykonuje, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czynności opodatkowane, to od zakupów na cele firmowe może, co do zasady, odliczyć VAT. Co istotne, związek między zakupami a czynnościami opodatkowanymi nie musi mieć charakteru bezpośredniego. Towary nie muszą zatem zostać wykorzystywane do wykonania konkretnej czynności opodatkowanej. Wystarczający jest w tym przypadku związek pośredni, czyli ogólny związek z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT. Potwierdzają to liczne interpretacje podatkowe.

Zobacz również: Świąteczne prezenty dla klientów kosztem podatkowym >>

Prezenty o małej wartości a VAT >>

Choinka w biurze może być kosztem podatkowym >>

Zakupy prezentów z odliczeniem VAT

W konsekwencji, zakupy towarów, które mają być przekazane klientom jako upominki np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, będą dawać prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony. Organy podatkowe zwracają uwagę, że głównym celem przekazania takich upominków nie są bowiem względy osobiste przedsiębiorcy, ale promocja firmy.

 


Przekazanie prezentów opodatkowane VAT

Przekazanie prezentów kontrahentom może mieć jednak negatywne konsekwencje w postaci konieczności naliczenia podatku. Obowiązek ten nie pojawi się jednak w przypadku przekazywania prezentów o tzw. małej wartości. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT opodatkowaniu VAT nie podlega m.in. przekazywanie  prezentów o małej wartości, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Zasadę tę wprowadza art. 7 ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, prezenty o małej wartości to przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Zobacz również: Czy można odliczyć VAT od zakupionej butelki alkoholu, jeśli koszt butelki jest poniżej 100 zł i jest to prezent dla określonej osoby? >>

Czy można odliczyć VAT od zakupu czekoladek (prezent) wręczonych kontrahentowi?