Problem dotyczy gmin, które posiadają zakupione przy udziale finansowym PFRON samochody do przewozu osób niepełnosprawnych. Tymi samochodami gminy nieodpłatnie wożą niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze lub rehabilitacyjne do placówek zlokalizowanych poza terenem gminy. Coraz częściej zarejestrowane na urzędy gmin pojazdy nie mogą parkować na tzw. niebieskich kopertach.

Taki problem ma m.in. gmina Międzyrzec Podlaski, która dowozi swoich mieszkańców (dzieci i dorosłych) do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i warsztatów terapii zajęciowej zlokalizowanych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski. Niedawno przedstawiciele gminy otrzymali informacje, że busy do przewozu niepełnosprawnych zakupione przez gminę nie mogą parkować w miejscach zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych. 

- Problem pojawił się, kiedy skończyła się ważność dotychczasowej karty parkingowej – mówi Maria Szmytko, sekretarz gminy Międzyrzec Podlaski.

NIK: Dla niepełnosprawnych nadal miejsca publiczne niedostępne

Zamknięty katalog placówek

Przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (§ 2-4 rozporządzenia) określają zamknięty katalog placówek, które mogą uzyskać kartę parkingową. To 26 placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Zgodnie z tymi przepisami samochody będące we własności urzędów gminy nie mogą otrzymać karty parkingowej, zatem nie mogą również zatrzymywać się w miejscach łatwo dostępnych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością fizyczną.

 

- Ta karta nie jest potrzebna dla wygody kierowcy, ale osobom niepełnosprawnym często poruszającym się na wózku inwalidzkim. Poradzono nam abyśmy korzystali z kart parkingowych osób, które przywozimy. Nie możemy jednak wymagać, ani nie mamy podstaw prawnych, aby wymagać od rodziców dzieci, aby wyrabiali lub przekazywali nam swoje karty parkingowe – mówi Maria Szmytko.

Dodaje, że z takimi trudnościami stykają się gminy, które nie prowadzą na swoim terenie takich wyspecjalizowanych placówek, a muszą dowodzić niepełnosprawnych do gmin ościennych.

Zobacz w LEX: Kotowski Wojciech, Konstytucyjność przywileju niepełnosprawnych w ruchu drogowym. Glosa do wyroku TK z dnia 4 listopada 2014 r., U 4/14 >

Ministerstwo deklaruje przeanalizowanie przepisów

- Taka pomoc ze strony gminy jest dla niepełnosprawnych dużym ułatwieniem, bo często oni sami są w stanie sami dotrzeć na tego typu zajęcia – mówi posłanka Kornelia Wróblewska, która zwróciła się z interpelacją w tej sprawie do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zapytała, czy ministerstwo ma wiedzę o tego typu problemach oraz czy rozważa zmianę przepisów w taki sposób, aby katalog podmiotów mogących korzystać z karty parkingowej obejmował instytucje, które świadczą nieodpłatnie przewóz osób niepełnosprawnych?

Krzysztof Michałkiewicz sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznaje, że przepisy wspomnianego rozporządzania wykluczają możliwość wydania karty parkingowej innym podmiotom, niż tam wymienione m.in. placówkom oznaczonym jako urząd gminy. Wiceminister Michałkiewicz informuje, że do ministerstwa dochodziły jednostkowe sygnały, że gminy mają taki problem.

Zobacz w LEX: Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek wyznaczania na parkingach do niej należących miejsc postojowych dla niepełnosprawnych? >

- Informacje te nie wskazywały na problemy o zasięgu ogólnokrajowym, wynikające z istniejącego stanu prawnego. Mając na uwadze pojawiające się wątpliwości dotyczące katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania karty parkingowej, ministerstwo dokona analizy przepisów w przedmiotowym zakresie – deklaruje Krzysztof Michałkiewicz.