Powstaną agencję zatrudnienia wspomaganego

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz zwrócił uwagę w rozmowie z Prawo.pl, że ustawa o zatrudnianiu wspomaganym dotyczyć będzie osób "najtrudniej zatrudnialnych" - Szczególnie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Powstaną agencje zatrudnienia wspomaganego, które będą wybierane przez urzędy pracy. Niepełnosprawne osoby poszukujące pracy będą kierowane do tych agencji - powiedział.

Sprawdź w LEX: Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej >

Trenerzy pracy

- Podstawowym instrumentem wspierania tych osób będą trenerzy pracy, którzy nie tylko znajdą pracę dla konkretnej osoby niepełnosprawnej, ale też przygotują współpracowników, dyrekcję, pomogą w adaptacji nowego pracownika w nowym miejscu pracy. Potem będą także służyć pomocą w trudnych, kryzysowych sytuacjach, będą wspierać tę osobę - wyjaśniał.

 

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

Sprawdź  
POLECAMY

Jak podkreślił Michałkiewicz, tworzenie agencji zatrudnienia wspomaganego jest znanym rozwiązaniem w Europie. - W ramach środków europejskich kilka takich projektów było realizowanych także w Polsce. Są dobre oświadczenia organizacji. Problemem jest, że w pewnym momencie te projekty kończą się, bo kończy się tez finansowanie. Szkoda, żeby ten wysiłek, wypracowania metod pracy z osobami niepełnosprawnością, był zmarnowany, dlatego chcemy stworzyć ustawowe ramy, dzięki którym zatrudnienie wspomagane będzie funkcjonować - mówił.

Sprawdź w LEX:

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - aspekt HRM >

Urlop wypoczynkowy i zwolnienia od pracy osób niepełnosprawnych >

W jaki sposób wypłacić pracownikowi dodatek za godziny nadliczbowe, jeśli w wyniku kontroli okazało się, że pracownik ten jest osobą niepełnosprawną i 8. godzina pracy jest jego godziną nadliczbową? >

Liczba osób z niepełnosprawnościami

Z szacunków PFRON wynika, że w Polsce żyje ok. 3 mln 115 tys. osób z niepełnosprawnościami (w tym ok. 2,9 mln ma 15 i więcej lat). Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy (zarejestrowanych w PUP) to około 70 tys. Fundusz planuje przeznaczyć w 2019 r. m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami ponad 3,4 mld zł. Samorządy na rehabilitacją zawodową i społeczną mają otrzymać blisko 1,5 mld zł.

 

Aktywność zawodowa

Wśród osób z niepełnoprawnościami stopa bezrobocia latach 2015-2018 spadła z 13 proc. do 6,2 proc. Według danych za trzeci kwartał 2018 r. współczynniki aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 30,2 proc., a wskaźnik zatrudnienia 28,2 proc. Wśród osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności współczynnik aktywności zawodowej wynosił 6 proc., zaś wskaźnik zatrudnienia 5,8 proc.- ogółem 765 tys. osób (aktywnych zawodowo jest ok. 46 tys.). W przypadku osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności współczynnik aktywności zawodowej wynosił 20 proc., zaś wskaźnik zatrudnienia 18,7 proc.- ogółem 1.431 tys. osób (aktywnych zawodowo 286 tys.).

W przypadku osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności współczynnik aktywności zawodowej wynosił 27,5 proc., zaś wskaźnik zatrudnienia 25,7 proc.- ogółem 782 tys. osób (aktywnych zawodowo 215 tys.).

Czytaj też: PFRON w 2019 r. 5,5 mld na wsparcie niepełnosprawnych >>>