Decyzja prezydenta wynika z Kodeksu wyborczego. Zgodnie z tą regulacją, wybory do PE zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym. Tegoroczne wybory do europarlamentu odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 23-26 maja.

Ilu posłów do wybrania?

Według dotychczasowych zasada w Polsce wybierano 51 posłów do Parlamentu Europejskiego, jednak teraz nie wiadomo jeszcze jak na to wpłynie ewentualne wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE. W związku z wyznaczeniem daty głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę na konieczność pilnej nowelizacji Kodeksu wyborczego, w związku z tym, że liczba mandatów przysługujących Polsce może się zmniejszyć, jeśli do czasu majowych wyborów nie dojdzie do brexitu. Zapowiedziany termin opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię to północ z 29 na 30 marca, a więc jeszcze przed eurowyborami.

 

Przeczytaj w LEX: Zadania jst w procesie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. >


Wielka Brytania opuszczając UE zwolni 73 mandaty europosłów. W związku z tym już w czerwcu 2018 r. ustalono, że liczba euromandatów zmniejszy się z 751 do 705; 46 mandatów zostanie zamrożonych na potrzeby rozszerzania się UE w przyszłości. Pozostałe 27 mandatów zostanie rozdzielone pomiędzy 14 krajów UE, które obecnie są niedoreprezentowane.

 


Po pięć dodatkowych mandatów otrzymają Francja i Hiszpania, po 3 mandaty - Włochy i Holandia, a dwa dodatkowe mandaty przypadną Irlandii. Po jednym dodatkowym mandacie otrzymają Szwecja, Austria, Dania, Finlandia, Słowacja, Chorwacja, Estonia, Rumunia i Polska.
W efekcie w tegorocznych eurowyborach Polacy wybierać będą 52 swoich przedstawicieli do PE; w poprzednich wyborach w 2014 r. wybrali ich 51.


Nie będzie brexitu, liczba posłów po staremu

Jeśli jednak - jak zwraca uwagę PKW - do brexitu nie doszłoby w zakładanym terminie i Wielka Brytania na początku nowej kadencji Parlamentu Europejskiego (2019-2024) nadal byłaby członkiem UE, wtedy rozdysponowane już mandaty będą musiały wrócić do Wielkiej Brytanii i liczba polskich europosłów obejmujących mandat będzie wynosiła 51.


W związku ze zbliżającymi się wyborami do PE i brakiem pewności, że do brexitu dojdzie w zakładanym terminie, PKW skierowała do prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu oraz premiera pismo przedstawiające ten problem. (ks/pap)

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Czy dzień nieobecności w pracy pracownika z powodu pełnienia funkcji członka komisji wyborczej może być uznana jako nieobecność usprawiedliwiona? >

Czy gmina jest administratorem danych osobowych członków komisji wyborczych w zakresie wypłacania diet? >

Rejestry i spisy wyborców >