Od 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami gruntów na mocy specjalnej ustawy.

Przekształcenie z mocy prawa

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podkreśla, że nie trzeba składać wniosków o przekształcenie, użytkownik otrzymuje zaświadczenie, które je potwierdza. Wysyła je wójt, burmistrz, prezydent miasta albo starosta – w przypadku gruntów samorządowych. W przypadku gruntów Skarbu Państwa właściwy jest dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Urząd ma na to do 12 miesięcy od przekształcenia. Przekształcenie nastąpiło z dniem 1 stycznia.

Czytaj też: Bonifikata od opłat przekształceniowych może objąć grunty pod garażami

Na wniosek zaświadczenie można otrzymać w ciągu 4 miesięcy albo w ciągu 30 dni, jeśli wniosek uzasadniony np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu. Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy - wydział Ksiąg Wieczystych i dokona wpisu własności. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat.

 

Korzyści z przekształcenia z mocy prawa

Ministerstwo punktuje korzyści związane z ustawą uwłaszczeniową. Według resortu istotne jest, że:

  • nie będzie aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
  • nie będzie opłaty za użytkowanie wieczyste - użytkownik będzie właścicielem,
  • atrakcyjne warunki przekształcenia - 20 rocznych opłat przekształceniowych zamiast płatnych przez 99 lat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
  • ustawowe bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa - wymierna pomoc w jednorazowej spłacie opłaty przekształceniowej,
  • swoboda w ustaleniu wysokości bonifikat dla gruntów samorządowych – możliwość ustanowienia korzystniejszych ulg niż ustawowe 60 proc. dla gruntów Skarbu Państwa.


Czytaj też: Resort rozwoju apeluje o sprawne działania samorządów po przekształceniu użytkowania wieczystego

Wzory dokumentów związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność

Ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego (DOC 24 KB)

Wzór zaświadczenia o przekształceniu (DOCX 24 KB)

Oświadczenie przedsiębiorcy, że nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (DOCX 22 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (4 miesiące) (DOCX 19 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony szczególną potrzebą (1 miesiąc) (DOCX 21 KB)

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (DOCX 20 KB)

Czytaj też: Uwłaszczenie na gruntach państwowych może być na podobnych warunkach jak w samorządzie

Wzory dokumentów i informacja o terminach do pobrania na stronie informacyjnej "Grunt to własność"

Resort podkreśla, że wiceminister Artur Soboń zadeklarował pomoc samorządom, spółdzielniom mieszkaniowym, deweloperom w realizacji ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju będzie monitorować na bieżąco realizację przekształcenia.

Zobacz też: Nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności