Pierwszym krokiem, już wykonanym, jest przeniesienie ostatniej części Instytutu Fizyki z katowickiej ul. Uniwersyteckiej, czyli z głównego kampusu, do nowoczesnego obiektu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, gdzie naukowcy z tej jednostki już pracują.

Decyzja uczelnianego senatu w tej sprawie zapadła pod koniec marca. Proces przenosin ostatniej części Instytutu ma potrwać do 1,5 roku. Koszt wyniesie do 10 mln zł i obejmuje m.in. koszty przenosin specjalistycznego sprzętu i adaptację innego, starszego budynku przy Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, gdzie również znajdować się mają niektóre laboratoria.

Po przeprowadzce fizyków do Chorzowa ich dotychczasowy budynek przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach – zlokalizowany w sąsiedztwie m.in. rektoratu i uczelnianej biblioteki – zostanie wyremontowany i zaadaptowany na potrzeby studentów tej części Wydziału Filologicznego, która obecnie mieści się przy katowickim placu Sejmu Śląskiego. Teraz kształci się tam ok. 2 tys. studentów, m.in. na kierunku filologia polska.

Jak wcześniej tłumaczył PAP rektor UŚ prof. Andrzej Kowalczyk, budynek przy placu Sejmu Śląskiego nigdy nie uzyskał funkcji akademickich, ponieważ jest to "typowy biurowiec, zbudowany przed wojną na potrzeby administracji". "Obiekt jest niedogodny z punktu widzenia studentów i pracowników – nie ma tam ani wewnętrznej, ani zewnętrznej przestrzeni akademickiej" – wskazał rektor.

Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Gmachu Sejmu Śląskiego, w którym siedzibę mają Śląski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego. Właśnie ten drugi planuje zakupić ten obiekt – poinformował PAP we wtorek Witold Trólka z biura prasowego tej instytucji.

"Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania strategii zakupu i planu modernizacji. Do wyjaśnienia pozostały także kwestie dotyczące VAT-u i przedstawionego przez Uniwersytet Śląski operatu szacunkowego. Prowadzone są rozmowy w zakresie ustalenia terminów opuszczenia budynku przez Uniwersytet Śląski i możliwości podpisania umowy przedwstępnej" – podano w komunikacie.

Z przesłanej informacji wynika, że zakup tej nieruchomości "w znacznym stopniu rozwiązałby ograniczenia lokalowe i niedogodności związane z mnogością lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego, co z kolei przyczyniłoby się do zwiększenia komfortu pracy, jak również w znacznym stopniu przełożyłoby się na jakość obsługi klientów urzędu".

Dodano, że obecnie urząd funkcjonuje w Katowicach w pięciu lokalizacjach. "Zakup nieruchomości pozwoliłby zmniejszyć docelowo ilość lokalizacji do trzech, z czego dwa budynki (ul. Dąbrowskiego oraz Filologia UŚ) byłyby własnością Województwa Śląskiego, a jednym byłby w części użyczony (historyczny Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego)" - czytamy.

Wśród argumentów przemawiających za zakupem budynku – jak podano – jest wspomniane bezpośrednie sąsiedztwo z Gmachem Sejmu Śląskiego, a także "unikatowy adres: plac Sejmu Śląskiego 1".

Środki na ten cel zostały już zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej; w latach 2018–2021 wynoszą one 47,4 mln zł.

Ostateczna decyzja o kupnie należeć będzie do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Rzecznik UŚ Jacek Szymik-Kozaczko potwierdził PAP we wtorek, że rozmowy uczelni z urzędem trwają. "Szczegóły dotyczące ceny i terminu opuszczenia budynku są jednak elementami negocjacji" – zaznaczył.

Zakładane przez uczelnię przeniesienie filologów na ul. Uniwersytecką 4 ma potrwać ok. trzech lat, co wynika z konieczności odnowienia i adaptacji budynku po fizykach. Koszt tych prac szacowany jest przez uczelnię na 20-25 mln zł.

Kolejna planowana przez Uniwersytet Śląski inwestycja to budowa nowej siedziby Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Budynek ma powstać na działce należącej do uczelni w pobliżu rektoratu. "To jednak dłuższa perspektywa" – dodał rzecznik UŚ.

Ponadto w październiku oficjalnie otwarto nową siedzibę Wydziału Radia i Telewizji, która również znajduje się w pobliżu uniwersyteckiego kampusu. Studenci mają się tam przenieść w listopadzie, a następnie stary budynek po tej jednostce ma być wystawiony na sprzedaż.

Obecnie Uniwersytet Śląski kształci studentów na 12 wydziałach zlokalizowanych w czterech miastach: Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie i Cieszynie.(PAP)