Modyfikacji swego stanowiska w sprawie świadczenia bezpłatnej, lub w cenie niższej niż cena rynkowa usługi dostępu do internetu przez jednostki samorządu terytorialnego, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) dokonała na podstawie pięcioletniej praktyki postępowań administracyjnych, współpracy z samorządami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi - poinformował w czwartek UKE.

Jak czytamy w komunikacie, celem zmiany jest zwiększenie szybkości internetu oferowanego przez samorządy w ramach bezpłatnych, lub tańszych od ceny rynkowej internetowych hot-spotów (otwartych punktów dostępu do bezprzewodowego internetu). W przypadku tych zlokalizowanych w otwartej przestrzeni publicznej (place, parki, skwery itp.), które ze względu na swój zasięg mogą być wykorzystywane przez mieszkańców w ich miejscach zamieszkania, maksymalna szybkość wysyłania i odbierania informacji ma zostać zwiększona z obecnych 512 K/s (kilobitów na sekundę) do 1 Mb/s (megabita na sekundę). Z kolei w przypadku hot-spotów o zasięgu ograniczonym do wnętrz budynków użyteczności publicznej, prędkość ta będzie mogła przyspieszyć z obecnych 512 KB/s do 2 GB/s.

Jak informuje UKE, zwiększeniu ma także ulec limit transferu danych, wysyłanych i odbieranych za pomocą lokalnych hot-spotów - z obecnych 750 MB do 1 GB. Indywidualne decyzje dotyczące poszczególnych samorządów, mają zostać jednak poprzedzone analizą wyników stanu lokalnego rynku telekomunikacyjnego, liczby mieszkańców i rozpowszechnienia komercyjnych usług telekomunikacyjnych.

UKE wyjaśnił również, że konieczność limitowania bezpłatnego lub taniego dostępu do internetu w ramach hot-spotów, wynika z konieczności pogodzenia interesów lokalnego rynku komercyjnego - aby nie doprowadzić do ograniczenia konkurencji - oraz samorządów, które dzięki takim usługom mogą się promować lub zapewniać dostęp do internetu osobom wykluczonym cyfrowo.

Jak poinformował rzecznik UKE Dawid Piekarz, konsultacje potrwają do 10 sierpnia. Dodał, że choć UKE spodziewa się opinii głównie od bezpośrednio zainteresowanych sprawą podmiotów: jednostek samorządowych i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, swoją opinię w konsultacjach może wyrazić każdy.(PAP)