Stręciwilk, Twarowskiego i Wiśniewskiego rekomendowała komisja konkursowa; konkurs, na początku grudnia 2015 r. ogłosiła premier.

Ostatnim prezesem UZP był Jacek Sadowy, odwołany ze stanowiska 9 grudnia 2013 r. Od tamtej pory obowiązki prezesa pełniła Izabela Jakubowska, odwołana przez premier Ewę Kopacz 21 września 2015 r. Obecnie urzędem kieruje wiceprezes Dariusz Piasta.

Kwestię wakatu na tym stanowisku próbowały rozwiązać poprzednie rządy. W wyniku konkursu, który zakończył się 11 września 2014 r. na prezesa UZP została rekomendowana jedna z obecnych kandydatek - Małgorzata Stręciwilk. Jednak ani premier Donald Tusk, ani jego następczyni Ewa Kopacz nie zdecydowali się na jej powołanie. Zamiast tego, na początku grudnia ub. roku został rozpisany nowy konkurs.

Małgorzata Stręciwilk jest członkiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) - instytucji rozpatrującej odwołania i skargi w zamówieniach publicznych. Wcześniej była także rzeczniczką prasową KIO, także kierowała działem odwołań UZP.

Piotr Wiśniewski w przeszłości pracował w UZP, m.in. przy przygotowaniu obecnej ustawy Prawo zamówień publicznych. Potem założył Instytut Zamówień Publicznych, którym kieruje do dziś. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Adam Twarowski pracował jako radca prawny m.in. w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia. Jest wspólnikiem w Kancelarii Twarowski i Wspólnicy specjalizującej się m.in. w zamówieniach publicznych i finansach publicznych. (PAP)