Jak zachęcić do uprawiania sportu społeczności małych gmin, które mimo sprzyjających okoliczności przyrody rzadziej uprawiają sport niż mieszkańcy dużych miast? Fundacja PZU chce wybudować tam trzydzieści tras zdrowia. Do współpracy zaprosiła samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz nieformalne grupy lokalne.

Odzew był szeroki - do komisji konkursowej napłynęło ponad sto pięćdziesiąt zgłoszeń z całej Polski. Przy ocenie projektów brane były pod uwagę m.in. lokalizacja trasy, zaangażowanie mieszkańców, różnorodność planowanych form aktywności, promocja trasy czy innowacyjne podejście do aktywności fizycznej.

Na tej podstawie do dalszego etapu zakwalifikowano 35 gmin z czternastu województw. W tych lokalizacjach zostanie teraz przeprowadzona seria warsztatów konsultacyjnych. Pierwsze odbędą się już w drugiej połowie maja.

"Przy wsparciu grupy ekspertów - specjalistów od architektury krajobrazu, aktywności fizycznej i animacji - powstanie trzymiesięczny plan wykorzystania trasy, który będzie nie tylko wskazywał kierunek działania, lecz także pomoże w aktywizacji społeczności lokalnej" - mówi Bogdan Benczak, prezes Fundacji PZU.

Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostaną mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych władz, stowarzyszeń, klubów sportowych, a także bibliotek, szkół czy ośrodków sportu i kultury. Tak szerokie konsultacje mają sprawić, by PZU Trasa Zdrowia jak najlepiej odpowiadała potrzebom lokalnej społeczności. Warsztaty poprowadzą profesjonalni moderatorzy.

Na podstawie oceny procesu konsultacji z grupy 35 gmin zostanie wybranych 30 lokalizacji, w których w okresie od połowy lipca do końca września powstaną PZU Trasy Zdrowia.

Zwycięskie gminy otrzymają wyposażenie tras biegowych i dofinansowanie na działania animacyjne oraz wypożyczalnię sprzętu sportowego. Na każdej z tras zrealizowany zostanie trzymiesięczny plan działania, wieńczący proces realizacji projektu PZU Trasy Zdrowia.

Trasy będą miały długość od 2 do 3 km, a ich stopień trudności będzie zróżnicowany i przygotowany z myślą o osobach w każdym wieku. Poza stworzeniem warunków do uprawiania sportu biegaczom, gminy zgłaszając projekt, mogą zaproponować na trasie również inne atrakcje dla całych rodzin.

Pełna lista gmin zakwalifikowanych do kolejnego etapu znajduje się pod adresem: http://pzutrasyzdrowia.pl

(PZU)