Wcześniej przygotowany przez miejskich urzędników dokument pozytywnie zaopiniowali kurator oświaty oraz związki zawodowe.

"Sieć szkół będzie dostosowana do potrzeb uczniów, ale i oczekiwań rodziców. W naszym mieście powstanie jedna nowa szkoła podstawowa - w miejsce Gimnazjum nr 3. Pozostałe będą działały w dotychczasowym rytmie, ale oczywiście zwiększając ilość oddziałów" - powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.

Za uchwałą dotyczącą nowej sieci szkół głosowali również radni Platformy Obywatelskiej, którzy zgłaszali jednak uwagi dotyczące kwestii zatrudnienia nauczycieli, a także kosztów nowego systemu oraz złego - ich zdaniem - przygotowania całej reformy, która według nich może zaszkodzić przede wszystkim dzieciom. Przedstawiciele PO w toruńskiej radzie miasta podkreślali również, że są przeciwni zmianom w systemie oświaty, ale ustawodawca nakłada na nich obowiązek przekształceń, od którego nie ma odwrotu.

"Mogliśmy się poruszać tylko w zakresie, który wyznaczają nam ustawy. Chcemy, żeby reforma była dla toruńskich uczniów, rodziców, a także nauczycieli jak najmniej bolesna. Wydaje się, że przygotowana sieć w naszym mieście jest optymalna i bardzo dobra, a przekształcenia odbędą się bez żadnych perturbacji" - podkreślił przewodniczący rady miasta Marcin Czyżniewski.

Prezydent miasta dodał, że "nie ma jeszcze gotowych rozwiązań dotyczących kwestii tego, ile określonych zadań będą mieli poszczególni nauczyciele w różnych szkołach. Podstawa programowa będzie to regulowała, ale pojawi się również kwestia kosztów związanych z funkcjonowaniem wszystkich placówek. Myślę, że pierwsze informacje o zmianach związanych z zatrudnieniem będziemy mieli w sierpniu, a o kosztach w październiku. Corocznie będą to nowe informacje, bo ustrój szkół będzie się zmieniał przez trzy lata. Naszym założeniem jest zachowanie standardu zatrudnienia w toruńskich szkołach. Wiadomym jest jednak, że demografia działa na niekorzyść szkół".

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Pawła II. Gimnazjum nr 2 im. gen. Elżbiety Zawackiej zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza, a Gimnazjum nr 21 im. Tony’ego Halika - do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Bojowników o Wolność i Demokrację.

Prezes zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w mieście Urszula Polak zarzuciła radnym miejskim Prawa i Sprawiedliwości upolitycznianie dyskusji dotyczącej oświaty oraz jednoznacznie zadeklarowała, że jest przeciwniczką obecnie wprowadzanych zmian – w tym likwidacji gimnazjów.

"Decyzje podjęte na poziomie parlamentu zawsze są polityczne. Musimy się odnieść do przygotowanych ustaw i robimy to w Toruniu w sposób optymalny. Nowa siatka szkół jest bardzo dobrze przygotowana" - odniósł się do tych zarzutów wiceprzewodniczący rady miasta z ramienia PiS Michał Jakubaszek.

Zgodnie z reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących zostaną wprowadzone 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe. Gimnazja zostaną zlikwidowane. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.

(PAP)