"To bardzo ważny, przedostatni etap budżetu partycypacyjnego. Sami mieszkańcy zdecydują, które z projektów zostaną zrealizowane" – podkreślił Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Do wyboru mieszkańcy mają 144 projekty. Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które uzyskają największą liczbę głosów i zmieszczą się w puli wydatków przeznaczonych na określone zadania.

W tym roku władze Torunia przeznaczyły na ten cel 6,44 mln zł, podzielone na pulę lokalną (4,5 mln zł) i ogólnomiejską (1,93 mln zł). Szacowana wartość wszystkich projektów poddanych pod głosowanie to jednak aż 22,1 mln zł, a najdroższe są projekty dotyczące budowy i remontów ulic oraz chodników.

"Wniosków dotyczących remontów i budowy ulic, parkingów, ścieżek rowerowych otrzymaliśmy 50. Zadań sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych zgromadziliśmy 61, a 33 projekty to zadania +miękkie+: festyny, eventy, programy szkoleniowe itp." – poinformowała Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik Torunia.

Mieszkańcy Torunia mogą głosować do 3 lutego na stronie www.budzet.torun.pl, w mobilnych punktach głosowania oraz za pośrednictwem poczty. Do 14 lutego ogłoszone zostaną zwycięskie projekty. Władze Torunia ogłosiły już, że wnioski do nowego budżetu na 2015 rok będzie można składać od 1 do 31 marca, a kolejne głosowanie czeka mieszkańców już w czerwcu 2014 r.