Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz podpisując w Szczecinie umowę powiedział, że po budowanej Filharmonii Szczecińskiej, jest to największa inwestycja o charakterze kulturalnym w regionie. "Mam nadzieję - mówił marszałek - że za dwa lata zbudujemy nową wartość wokół Opery. Będzie to nowa wartość dla miłośników i wielbicieli opery, ale także dla artystów, którzy na co dzień pracują w Operze na Zamku".

"Mam nadzieję, że za kilka lat Opera na Zamku, będzie jeszcze bardziej widocznym punktem na mapie kulturalnej miasta i Polski (...) będziemy się starać wzmacniać zespół Opery, aby wartość artystyczna tej instytucji miała jak najwyższy poziom" - dodał Geblewicz.

Projekt zakłada kompleksową przebudowę pomieszczeń Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, w których mieści się Opera na Zamku. Wzbogaci się ona również o kilka pomieszczeń, przejmie je m. in. od Urzędu Stanu Cywilnego. Prace remontowe zaczęły się w maju 2011 r., opera ma być gotowa pod koniec listopada 2013 r.

W ramach remontu przebudowana zostanie scena, orkiestrion i widownia, która pomieści 600 widzów. Do skrzydła południowego dobudowana zostanie tzw. kieszeń sceniczna. Całkowicie wymienione będą instalacje i urządzenia teatru muzycznego; zmieni się mechanika, akustyka i oraz oświetlenie. Powstanie dźwig towarowy do transportu dekoracji i urządzeń z magazynu. W skrzydle wschodnim na potrzeby spektakli kameralnych zaadaptowane zostaną kuluary. Przebudowana zostanie główna klatka schodowa dla publiczności tak, by pozbyć się barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Planuje się również zmianę pracowni malarsko-modelatorskiej w skrzydle południowym na salę wystawową. Udostępnienie zwiedzającym zabytkowej komnaty na trzecim piętrze wieży więziennej, w której znajduje XVI-wieczna polichromia. W Galerii Południowej zrekonstruowany zostanie historyczny drewniany strop.

Od września 2011 r. Opera na Zamku mieści się w tymczasowej siedzibie. Jest nią specjalna hala, która ma 2,5 tysiąca metrów kwadratowych i blisko 600 miejsc siedzących. Koszt jej postawienia to 7 mln zł. W podobnej hali funkcjonował np. zespół słynnej opery włoskiej "La Fenice", po tym jak spłonęła jej siedziba.


Całkowity koszt remontu to ponad 67 mln zł. Ponad 70 proc. środków pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, reszta to pieniądze z budżetu województwa. (PAP)