W Kielcach marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podpisał pierwsze osiem umów z przedstawicielami gmin, na wsparcie realizowanych projektów.

Wozy pożarnicze (trzy ciężkie, cztery średnie i jeden lekki), trafią do OSP funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w gminach: Pacanów, Raków, Miedziana Góra, Masłów, Radoszyce, Połaniec, Górno i Koprzywnica.

Pojazdy będą wyposażone w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w gaszeniu pożarów, drogowych akcjach ratowniczych, akcjach przeciwpowodziowych i podczas usuwania skutków katastrof.

Marszałek Jarubas przypomniał, że konkurs na to działanie cieszył się bardzo dużą popularnością wśród potencjalnych beneficjentów. Zgłoszono 43 projekty z wnioskami o dofinasowanie inwestycji kwotą 24,9 mln zł. 32 projekty uzyskały wymagana liczbę punktów, a zapisy RPO umożliwiły na wsparcie 15. Wg marszałka być może uda się w przyszłości przesunąć kolejne środki na ten cel - aby dofinansować projekty z listy rezerwowej.

„Mówiliśmy o tym, że być może uda nam się wywalczyć z Komisją Europejską środki na kilkadziesiąt wozów. Komisja najpierw nie chciała w ogóle zgodzić się na finansowanie tego typu wydatków, a na końcu zgodziła się przyjąć poziom ujednolicany kwotowo dla wszystkich województw” – opisywał Jarubas.

Marszałek podkreślił, że wyposażanie OSP w bardzo dobry sprzęt jest niezwykle ważne, bo - jak przypomniał - często to strażacy-ochotnicy pojawiają się pierwsi na miejscu wypadków drogowych i podczas akcji związanych z powodziami.

Wójt gminy Miedziana Góra Zdzisław Wrzałka powiedział dziennikarzom, że nowy pojazd dla OSP w Ćmińsku będzie kupiony w pierwszym kwartale 2017 r. Będzie to ciężki wóz pożarniczy, zakupiona będzie także przenośna motopompa szlamowa i radiostacja. Jednostka, która często wyjeżdża do akcji poza gminę, wykorzystuje obecnie dwa pojazdy. Ten zastąpiony nowym, trafi do innej jednostki.

Wójt gminy Masłów Tomasz Lato przypomniał, że używany przez miejscowych strażaków wóz pochodzi z 1981 r. i jest jednym z najstarszych w powiecie kieleckim, dlatego jego wymiana na nowy była konieczna. „Możliwość dofinansowania zadania to spełnienie oczekiwań mieszkańców. Bardzo ważna sprawą jest to, że jednostka jest zlokalizowana tuż przy lotnisku (sportowym - PAP). To także zabezpieczenie tego terenu” – dodał włodarz.

Koszt realizacji wszystkich 15 projektów wyniesie ok. 11,8 mln zł. 75 proc. inwestycji w ramach programu regionalnego pokryje UE - będzie to 8,8 mln zł. Pozostałe środki to wkład własny gmin.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. W świętokrzyskim RPO zarezerwowano na ten cel 20,4 mln euro. W kolejnych latach będą dofinansowywane projekty związane z budową i modernizacją zbiorników wodnych małej retencji oraz budową infrastruktury przeciwpowodziowej. (PAP)