Sala ma być gotowa w czerwcu 2018 roku. Budowa jest możliwa dzięki pozyskaniu środków z funduszy unijnych, wykonawcą inwestycji jest spółka Pil-Building. .

Projekt obejmuje, prócz budowy sali gimnastycznej, także zagospodarowanie terenu w okolicy placówki, gdzie powstają m.in. boiska sportowe, plac rehabilitacyjny i ogród polisensoryczny.

Jak podkreślił w środę starosta pilski Eligiusz Komarowski, realizacja inwestycji zbiega się z jubileuszem 50-lecia istnienia ośrodka.

"Głównym użytkownikiem sali będzie młodzież, której z różnych powodów często żyje się trudniej niż rówieśnikom. Ten obiekt powinien pomóc uczniom placówki we wzmacnianiu formy fizycznej i psychicznej" – powiedział.

Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile dofinansowana jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 7,3 mln zł.

Powiat Pilski pozyskał na realizację przedsięwzięcia blisko 4 mln zł dofinansowania. (PAP)