Szczegóły przedsięwzięcia omawiał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sosnowcu prezydent tego miasta Arkadiusz Chęciński.

„Już od paru lat w coraz szerszym zakresie staramy się pokazywać, że jest możliwość uprawiania sportów wodnych na naszych rzekach” – powiedział, podkreślając, że czystość Białej Przemszy jest właściwa dla uprawienia sportów wodnych.

„To bardzo ciekawa rzeka, momentami z mocnym nurtem, jest wiele przeszkód naturalnych, które trzeba pokonywać, i myślę, że to jest ogromna atrakcja, przyjemność i frajda. Im bardziej tę rzekę będziemy dawać mieszkańcom, tym bardziej będą z niej korzystać, a to też dobra promocja naszego regionu” – dodał Chęciński.

Szlak ma się zaczynać w Sławkowie, który planuje wybudowanie na swoim terenie dwa pomosty. W Sosnowcu ma powstać przystań oraz altana wypoczynkowa i niezbędna infrastruktura, taka jak: stoły piknikowe, stojaki rowerowe i parking. Koniec trasy spływu zaplanowano w rejonie Trójkąta Trzech Cesarzy – miejsca, w którym niegdyś stykały się granice trzech zaborów i które w związku z tym miało duże znaczenie polityczne, gospodarcze i turystyczne. W 2004 r. postawiono tam obelisk upamiętniający przeszłość tego miejsca.

Władze Sosnowca oszacowały koszt realizacji tego zadania na 150 tys. zł.

Prezydent Chęciński poinformował również, że trwają rozmowy ws. włączenia do inicjatywy Dąbrowy Górniczej i Jaworzna, dzięki czemu trasa spływu mogłaby osiągnąć nawet 34 km.

Licząca ponad 60 km Biała Przemsza ma swój początek na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, przepływa przez województwa małopolskie i śląskie, tworząc odnogi, meandry, moczary, niekiedy stawy.(PAP)