Jak przekazała PAP w poniedziałek Agnieszka Walczak z wydziału rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim woj. śląskiego, tamtejsi urzędnicy przewidują, że pierwsze nabory konkursowych wniosków przeprowadzą w tym roku wszystkie instytucje wdrażające nowy śląski RPO. Wobec trwających intensywnych przygotowań trudno jednak jeszcze o konkretne daty.

„Mamy nadzieję, że w drugim kwartale uda się ogłosić nabory, które przypuszczalnie (...) będą trwały dwa miesiące. Przy czym teraz jest wymóg, że miesiąc przed otwarciem naboru musi pojawić się informacja o ogłoszeniu o konkursie. Ogłoszenie o konkursie zawiera pakiet informacji, które muszą dostać beneficjenci; tam będzie m.in. wniosek aplikacyjny, będzie umowa... To są rzeczy, nad którymi teraz jeszcze kończą się prace” - wyjaśniła specjalistka.

Urzędnicy marszałka przewidują, że wnioski aplikacyjne będą składane głównie drogą elektroniczną. Choć także dotąd same wnioski były składane elektronicznie, tzw. załączniki były potem drukowane. „Zmierzamy ku temu, żeby wszystko odbywało się elektronicznie” - wskazała Walczak.

Wykorzystywany ma być, jak dotąd, moduł Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego (EWA), będący częścią tamtejszego tzw. Lokalnego Systemu Informatycznego – po dopracowaniu i uzupełnieniu. Dzięki niemu wnioskodawcy mogą m.in. komunikować się z urzędnikami; trafiają tam np. informacje o ocenie wniosków po każdym etapie konkursowym czy doraźne uwagi.

Potrzebne do formułowania przyszłych konkursów dane znajdują się – prócz samego RPO - w przyjętej przez zarząd województwa 5 marca drugiej już wersji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO.

Dokument ten (nazywany potocznie SZOP) to uzupełnienie i uszczegółowienie informacji zawartych w Programie. Walczak zaznaczyła, że o ile RPO jest dokumentem statycznym, SZOP podlega zmianom, podobnie jak było w przypadku analogicznego Uszczegółowienia RPO na lata 2007-2013.

„SZOP jest bardzo dynamicznym dokumentem. Jego obecna, druga wersja także na pewno będzie podlegała zmianom, tak jak w poprzednim Uszczegółowieniu wszystkich zmian było sześćdziesiąt” - zaznaczyła specjalistka. „Ważne jest to, aby te dwa dokumenty – RPO i SZOP - były czytane razem” - dodała.

Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 18 grudnia ub. roku. W nowym śląskim RPO (na lata 2014-2020) znalazło się najwięcej środków UE spośród programów regionalnych w Polsce - 3,477 mld euro.

Główna pula śląskiego RPO wynosi ok. 2,244 mld euro; 1,108 mld euro kierowanych jest na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne Inwestycje Terytorialne, natomiast ok. 125 mln euro wspiera Obszary Strategicznej Interwencji. Najwięcej środków śląskiego RPO trafi na energetykę (wraz z transportem zbiorowym), transport, a także rewitalizacje.

Instytucji wdrażających nowy śląski RPO jest pięć – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, a także wydziały urzędu marszałkowskiego: rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także Europejskiego Funduszu Społecznego.(PAP)