Ustawę o związku metropolitalnym w woj. śląskim prezydent Andrzej Duda podpisał w Katowicach 4 kwietnia br. Po spełnieniu przewidzianych nią wymogów metropolia powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać 1 stycznia 2018 r. Wcześniej zainteresowane samorządy muszą przeprowadzić szereg procedur poprzedzających utworzenie związku.

Jedną z nich są konsultacje społeczne. W przeprowadzonych w Chorzowie - według czwartkowej informacji tamtejszego urzędu miasta - od 12 kwietnia wzięło udział 1350 mieszkańców. Oddali oni 1305 ważnych głosów, z czego 1165 (nieco ponad 89 proc.) było za wejściem miasta w skład tworzonego związku metropolitalnego; 140 osób wyraziło przeciwne zdanie.

„Ankieterzy pytali mieszkańców czy są za wejściem miasta w skład tworzonego związku metropolitalnego, udzielając również informacji dotyczących m.in. zadań i źródeł finansowania przyszłej metropolii. Badania opinii prowadzone były na ulicach miasta, a także w chorzowskim ratuszu. Kwestionariusz można było pobrać też ze strony internetowej” - relacjonowała rzeczniczka urzędu miasta Karolina Skórka.

Podobnie swoje opinie mogą teraz wyrażać mieszkańcy Katowic: elektronicznie (od 26 kwietnia do 9 mają poprzez formularz online dostępny na stronie konsultacje.katowice.eu) oraz tradycyjnie, czyli za pomocą formularza papierowego, który od 26 kwietnia do 9 maja ma być dostępny w 33 dzielnicowych punktach konsultacyjnych oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców na Rynku. Wypełniony formularz można wrzucać w tych samych miejscach do oznakowanych urn.

Orientacyjny harmonogram działań związanych z tworzeniem związku metropolitalnego w woj. śląskim zakłada, że miasta regionu powinny były zdecydować o konsultacjach społecznych w tej sprawie do 12 kwietnia, a cały związany z tym proces przeprowadzić najpóźniej do 16 maja.

Po zakończeniu konsultacji gminy powinny przekazać Katowicom (miasto to zgodnie z ustawą ma szczególną rolę w procedurze tworzenia metropolii) uchwały o przeprowadzeniu konsultacji wraz z opiniami swoich radnych w tej sprawie. Radni z Chorzowa uchwałę pozytywnie opiniującą przystąpienie miasta do związku przyjęli w czwartek.

Uchwały wszystkich miast katowicki samorząd zbierze do połowy maja, a potem przekaże je do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM zrzesza zainteresowane metropolią największe miasta regionu; po jej utworzeniu ma przestać istnieć).

GZM na tej podstawie w ciągu kilku dni skompletuje wniosek o utworzenie metropolii, który następnie w formie uchwały przyjmą katowiccy radni. Wniosek ten - wraz m.in. z przyjętą już w poniedziałek pozytywną opinią Sejmiku Woj. Śląskiego oraz szacunkowym dwuletnim planem dochodów i wydatków związku (prace nad tym dokumentem koordynuje skarbnik Katowic) - zostanie przekazany do wojewody śląskiego.

Orientacyjny harmonogram zakłada, że wojewoda śląski przekaże wniosek Katowic wraz ze swoją opinią ministrowi SWiA do 14 czerwca, natomiast Rada Ministrów wyda rozporządzenie o utworzeniu związku metropolitalnego w woj. śląskim do 23 czerwca. Pierwsze posiedzenie zgromadzenia związku powinno odbyć się następnie do 1 września.

Określone docelowo w rozporządzeniu Rady Ministrów: nazwę związku, jego granice oraz siedzibę władz - zaproponują radni Katowic. Pełnomocnikiem ds. utworzenia związku (już po wydaniu rozporządzenia) będzie prezydent Katowic. Ustawa da mu uprawnienia związane z przygotowaniem organizacyjnym i prawnym związku. Będzie miał zadania i kompetencje zgromadzenia związku - do dnia jego pierwszej sesji oraz zarządu - do dnia jego wyboru.

Według ustawy związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców.

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Środki dla związku ma zapewnić m.in. 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii.

Utworzenie ustawowego związku wykonującego część zadań publicznych samorządy przylegających do siebie miast konurbacji katowickiej postulują od lat. Według ostatnich informacji władz Katowic w procesie tworzenia związku metropolitalnego bierze obecnie 41 gmin, w których mieszka 2,28 mln osób. Uczestnictwem w związku w dalszej kolejności zainteresowane mają być kolejne 4 gminy (Toszek, Orzesze, Ornontowice i Miasteczko Śląskie).(PAP)