Szkolenie przygotował Serwis Samorządowy PAP wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim.

Na platformie e-learningowej www.saf.ews21.pl oraz na stronie www.samorzad.pap.pl opublikowano dotychczas sześć z dwunastu planowanych wykładów. Obejmują one takie tematy jak: założenia polityki fiskalnej państwa, ograniczanie wielkości długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, realizacja budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zasady udzielania dotacji z budżetów samorządowych.

Uczestnicy e-szkoleń korzystają z wykładów, prezentacji, testów on-line, mogą też uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na stronie głównej platformy internetowej.

"Samorządowa Akademia Finansów" to e-learningowy projekt, którego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie, które rozpoczęło się w styczniu, jest adresowane przede wszystkim do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, sekretarzy, skarbników i pracowników działów finansowych urzędów. Do udziału w projekcie są zaproszeni również radni i urzędnicy zainteresowani tematyką finansów JST.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie www.samorzad.pap.pl w zakładce „Biblioteka SAF”.