Informację o złożonej skardze potwierdziła w piątek rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Urszula Arter. Zgodnie z przepisami, skarga samorządu przesłana została do wojewody, za jego pośrednictwem w ciągu miesiąca trafić powinna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Chodzi o konkurs na nowego dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Kontrakt z dotychczasową dyrektor Agnieszką Korytkowską-Mazur wygasł z końcem sierpnia. W marcu zarząd województwa podlaskiego ogłosił konkurs na nowego dyrektora. Zgłosiło się kilkunastu kandydatów, kilku z nich odpadło ze względu na braki formalne w swoich zgłoszeniach, od czego się odwoływali. Ostatecznie komisja konkursowa wybrała kandydaturę Piotra Półtoraka, aktora teatru.

Po tym rozstrzygnięciu, do władz województwa wpływać zaczęły skargi - głównie od kontrkandydatów - na procedurę, ale i sam przebieg konkursu.

Pod koniec czerwca zarząd regionu podjął decyzję o anulowaniu wyników konkursu i ogłosił nowy, ale 29 czerwca wojewoda podlaski - rozstrzygnięciem nadzorczym - stwierdził nieważność uchwały zarządu województwa dotyczącej ogłoszenia nowego konkursu.

Prawnicy wojewody uznali bowiem, że brak jest podstaw "faktycznych i prawnych" do zakwestionowania wyników przeprowadzonego konkursu, w którym na stanowisko dyrektora wybrano Piotra Półtoraka. W uzasadnieniu napisali m.in., że dokumenty z postępowania konkursowego nie potwierdzają okoliczności świadczących o braku bezstronności członków komisji, a o zmianę jej składu nikt nie wnioskował.

Zarząd województwa podlaskiego postanowił to rozstrzygnięcie wojewody zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Samorządowcy argumentują m.in., że wojewoda w trybie nadzoru stwierdził, że treść uchwały o nowym konkursie "w sposób istotny narusza prawo", a - w ich ocenie - nie wskazuje, na czym owo naruszenie i jego istotność miałaby polegać.

Dlatego uznali, że potrzebna jest ocena sądowa - zarówno podstaw prawnych rozstrzygnięcia nadzorczego jak również prawidłowości uchwały w sprawie ponownego przeprowadzenia i ogłoszenia konkursu na dyrektora teatru oraz poprawności przeprowadzonego wcześniej postępowania konkursowego.

Rozstrzygnięcie wojewody wstrzymało ponowny konkurs. Osobą pełniącą obowiązki szefa placówki jest obecnie Małgorzata Dąbrowicz, dotychczas zastępca dyrektora. Samorząd zapewnia, że teatr ma przygotowane plany finansowe i repertuarowe na działalność w najbliższych miesiącach. (PAP)