Nagrody i stypendia wręczone zostały podczas Regionalnego Święta Edukacji, które odbyło się w piątek w Szkole Muzycznej w Opolu.

Otrzymali je najzdolniejsi i najaktywniejsi "uczestnicy edukacji". Wśród nagrodzonych są zarówno nauczyciele, jak i studenci oraz uczniowie. Przyznano również dwie nagrody „Professor Opoliensis” za ważną pracę naukową, przyznawaną na podstawie rekomendacji kapituły, składającej się z przedstawicieli świata nauki. Otrzymali ją profesorowie Piotr Wach i Piotr Blaik.

Nagrodę marszałka woj. opolskiego otrzymało również pięciu nauczycieli, których doceniono za szczególne osiągnięcia w edukacji. To nagroda przyznawana nauczycielom wszystkich etapów nauczania za osiągnięcia ponadlokalne, np. autorskie programy nauczania czy publikacje dotyczące edukacji.

„W naszym regionie edukacja zderza się z depopulacją. Musimy przeciwdziałać wyludnianiu się Opolszczyzny i znaleźć odpowiednie narzędzia. Edukacja musi być tak ukształtowana, by po ukończeniu szkoły ludzie znajdowali pracę i zostawali w regionie zamiast z niego wyjeżdżać” – powiedział marszałek województwa Józef Sebesta.

Stypendia marszałka województwa opolskiego przyznawane są studentom opolskich uczelni, niezależnie od tego, gdzie mieszkają oraz mieszkańcom Opolszczyzny, niezależnie, gdzie studiują. Przyznawanych jest pięć stypendiów po 500 zł miesięcznie (na 10 miesięcy) dla studentów oraz dwa stypendia po 350 zł miesięcznie dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa.

Katarzyna Machecka studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim i finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. „Ta nagroda jest wyróżnieniem za bardzo wysoką średnią i udział w konferencjach międzynarodowych. Doceniono również moje publikacje w czasopismach naukowych. Zauważono też moje wyjazdy na Uniwersytet Wiedeński i Uniwersytet w Uppsali w Szwecji” - powiedziała PAP Katarzyna Machecka.

„Stypendium chcę zainwestować w siebie i przeznaczyć na kolejne wyjazdy i aktywności naukowe” – dodała.

Z kolei nagrody „Prymus Opolszczyzny” są nagrodami symbolicznymi. To dyplom i statuetka, które można otrzymać za bardzo dobre wyniki w nauce i sukcesy w olimpiadach na szczeblu, co najmniej, wojewódzkim.

Marszałek przyznał łącznie 40 takich nagród. Docenił uczniów na każdym etapie edukacji (od szkół podstawowych po uczelnie wyższe).