Jak poinformował w poniedziałek wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, nowoczesny system transportowy, również ten w miastach, jest podstawą społeczno-gospodarczego rozwoju.

„Dlatego, że przyciąga inwestorów, zwiększa mobilność mieszkańców, ułatwia życie codzienne. Inwestycje w nowoczesny, ekologiczny transport miejski są jednymi z głównych obszarów, jakie dofinansowujemy ze środków programu Polska Wschodnia. Zaplanowaliśmy na to ponad 440 mln euro" – dodał.

W ramach pierwszego projektu, którego wartość wynosi ponad 205 mln zł, a dofinansowanie unijne to 150 mln zł samorząd Rzeszowa zakupi 60 nowych autobusów - większość z nich będzie zasilana sprężonym gazem ziemnym (CNG). Wszystkie będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przebudowane będą też zatoki i przystanki autobusowe, wyposażone zostaną w udogodnienia dla osób niedowidzących, a także w nowe ławki i wiaty. Zmodernizowanych zostanie w sumie 29 zatok i 27 przystanków autobusowych.

Wybudowane będą też nowe odcinki ścieżek rowerowych, powstanie również parking Bike & Ride. W ramach projektu powstać ma nowoczesne centrum przesiadkowe - Rzeszowskie Centrum Komunikacji.

Inwestycja przewiduje również rozbudowę Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego (RITS), który obejmie nowe części miasta. Do systemu zostanie włączonych blisko 60 km miejskich dróg i cztery nowe sygnalizacje świetlne. Rozbudowane zostaną również między innymi System Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym i serwis internetowy dla kierowców. Bezpieczeństwo ruchu drogowego poprawią nowo wybudowane stanowiska pomiarowe do ważenia pojazdów.

Drugi projekt zakłada natomiast zakup 20 sztuk nowoczesnych, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych autobusów. Wszystkie będą miały napęd hybrydowy, co pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i pozytywnie wpłynie na jakość powietrza.

Rozbudowany będzie też Rzeszowski Inteligentny System Transportowy - w strefie płatnego parkowania zostanie uruchomiony system opomiarowania miejsc parkingowych.

W ramach tego projektu ponad 50 zatok autobusowych zostanie wyposażonych we „wklęsłe” krawężniki, co umożliwi autobusom precyzyjne podjeżdżanie do przystanków. Wygodniej wsiadać i wysiadać z autobusów będą mogły nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też rodzice z dziećmi czy osoby starsze.

Projekt zakłada również rozbudowę odcinka ulicy Jana Pawła II – od skrzyżowania z ul. Ustronną do skrzyżowania z ul. Budziwojską.

Powstaną również nowe ścieżki rowerowe na mostach Lwowskim i Karpackim, a także przy moście Narutowicza. Z kolei ścieżka dla pieszych i rowerów nad zalewem rzeki Wisłok od Lisiej Góry do ul. Jarowej zostanie poszerzona.

Budżet tego projektu to prawie 70 mln zł, z tej kwoty 52,4 mln zł stanowią pieniądze z programu Polska Wschodnia.

Hamryszczak przypomniał, że samorząd Rzeszowa otrzymał do tej pory ponad 141 mln zł dofinansowania na rozwój transportu miejskiego. „Wraz z podpisywanymi teraz umowami na te dwa projekty przybędzie samorządowi kolejne ponad 200 mln zł dofinansowania Liczę, że dzięki temu Rzeszów będzie miał jeden z najnowocześniejszych systemów transportu miejskiego w całej Polsce” – zaznaczył wiceminister.(PAP)